Thánh Lễ cầu cho "Quốc Thái, Dân An" và nghi thức tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng Tư tại Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Adelaide - Nam Úc.

Lúc 7 giờ 00 tối thứ Năm ngày 30/4/2015, mặc dù thời tiết đang lạnh vào mùa Đông vùng Nam Bán Cầu, nhưng cũng có khoảng 500 đồng hương đến tham dự.