Cơ quan Centacare Catholic Family and Community Services của tổng giáo phận Brisbane đã đuổi việc bà Susan Bunning, một điều phối viên chăm sóc sức khoẻ, sau khi phát hiện ra bà này có một đời sống cá nhân quá bê bối. Bà Susan Bunning là ủng hộ viên cho một tổ chức chủ trương “polyamory - đa phu, đa thê”, nói đơn giản cho dễ hiểu là “đổi vợ, đổi chồng”. Chính bà ta cũng là một người “đa phu”.

Bà này lập tức đâm đơn kiện tổng giáo phận Brisbane phân biệt đối xử bà ta vì định hướng tính dục (sexual orientation) của bà. Bà cho rằng trường hợp “đa phu” của bà cũng giống như trường hợp của những người đồng tính và nếu luật pháp bảo vệ những người đồng tính thì cũng phải bảo vệ bà ta.

Tuy nhiên, trước tòa chánh án Salvatore Vasta nói rằng "polyamory", hoặc có nhiều bạn tình, là một hành vi chứ không phải là một định hướng được bảo vệ theo luật chống phân biệt đối xử của Úc.

Chánh án Salvatore Vasta nói:

"Nguyên đơn tuyên bố rằng bà đã bị sa thải vì bà là người đa phu và rằng việc sa thải vì lý do đó là trái với pháp luật. Nguyên đơn cho rằng hành vi này là một định hướng tính dục và do đó được bao gồm trong định nghĩa về Luật Chống Phân Biệt Giới Tính năm 1984. Tuy nhiên, nếu tranh biện này là đúng, thì hệ quả là các hoạt động bất hợp pháp như ấu dâm hay có hành vi dâm dục với xác chết cũng phải được Luật Chống Phân Biệt Giới Tính năm 1984 bảo vệ. Như thế thật là điều ngớ ngẩn."