VietCatholic vừa nhận được email của linh mục nhà văn Nguyễn Tầm Thường, trong đó ngài viết như sau:

“Hiện có một facebook mang tên lm Nguyễn Tầm Thường trên internet. Facebook này đăng hình và các bài viết của lm Nguyễn Tầm Thường. Đồng thời kẻ mạo danh này cũng đăng những bài khác không phải của tác giả Nguyễn Tầm Thường, nhưng vẫn ký tên Nguyễn Tầm Thường.

Tôi xin thông báo: Linh mục Nguyễn Tầm Thường, tác giả các sách suy niệm như Nước Mắt và Hạnh Phúc, Con Biết Con Cần Chúa, Mùa Chay và Con Sâu Bướm. . . là linh mục Dòng Tên hiện ở Denver, Hoa Kỳ không có facebook. Tôi cũng không gởi bài và cho phép facebook lm Nguyễn Tầm Thường đăng hình và bài của tôi. Xin quý vị phổ biến rộng rãi thông báo này để tránh những sai lầm, mạo danh.”

Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị và anh chị em: Trong vài tháng gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều những thông tin cảnh giác từ các cơ quan truyền thông Công Giáo trên thế giới lưu ý về những trường hợp lường gạt để quyên góp tiền bạc và cả những trường hợp lường gạt anh chị em giáo dân xưng tội qua Facebook. Vì thế nhân dịp này, xin mạnh mẽ minh xác cùng quý vị và anh chị em:

“Thực tại ảo không thể thay thế cho sự Hiện Diện Thật Sự của Ðức Kitô trong Thánh Thể, cho thực tại bí tích của các bí tích khác, và cho việc chia sẻ thờ phượng trong một cộng đoàn nhân loại máu thịt. Không có bí tích nào trên Internet cả” (9) - Tài liệu Giáo Hội và Internet, của Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội (http://www.vietcatholic.net/News/Read.aspx?id=24159)

Giáo Hội không chấp nhận việc xưng tội qua điện thoại hoặc qua email. Đầu tiên, bí tích hoà giải là một cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu. Người đích thân nói với từng tội nhân: “Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2,5); Người là thầy thuốc cúi mình trên từng bệnh nhân đang cần Người chữa lành; Người nâng họ dậy và dẫn họ về hiệp thông lại với anh em. Vì vậy, việc xưng tội riêng là hình thức có ý nghĩa nhất trong việc giao hoà với Thiên Chúa và với Hội Thánh (Sách giáo lý Giáo Hội Công Giáo 1484)

Hơn thế nữa, khi cử hành bí tích Thống Hối, tư tế chu toàn thừa tác vụ của vị Mục tử nhân lành đi tìm chiên lạc, của người Samaritanô nhân hậu băng bó các vết thương, của người Cha chờ đợi đứa con hoang đàng và đón nhận nó khi nó trở về, của vị thẩm phán công chính không thiên vị ai, và xét xử vừa công bằng vừa hay thương xót. Tắt một lời, tư tế là dấu chỉ và là dụng cụ của tình yêu thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân. (Sách giáo lý Giáo Hội Công Giáo 1465)

Vì sự thánh thiêng và cao cả rất hiển nhiên của thừa tác vụ này và vì sự tôn trọng phải có đối với con người, Hội Thánh tuyên bố rằng mọi tư tế nghe xưng tội, bắt buộc phải giữ bí mật tuyệt đối về các tội mà hối nhân đã xưng với họ, nếu lỗi phạm sẽ bị những hình phạt nghiêm khắc nhất. (Sách giáo lý Giáo Hội Công Giáo 1467). E-mail, Internet, và điện thoại không bao giờ hoàn toàn riêng tư và không ai có thể khẳng định sự bảo mật tuyệt đối mà ấn tín giải tội đòi buộc.