(EWTN News/CNA ) Một sáng kiến của Tòa Thánh cho hay tháng này chúng ta có thể liên lạc thẳng với ĐGH và biết thêm về những sứ vụ của Giáo Hội và làm thế nào để nâng đỡ những sứ vụ ấy.

MissioBot là hệ thống trao đổi tự động trên trang mạng Facebook, nó giúp người xử dụng trao đổi thông tin với ĐGH. Qua việc xử dụng máy tính, điện thoại cầm tay thông minh trên mạng Facebook Messenger, bạn có thể tìm hiểu về những dự án trên toàn thế giới của Giáo Hội.

Người tham gia cũng có cơ hội để cầu nguyện theo những ý chỉ đặc biệt, hay dâng tặng tiền bạc cho những dự án đặc biệt như là giúp các trẻ mồ côi hay nạn nhân của các nạn đói. Bạn cũng có thể nhấn vào “Papal Wisdom” để nhận được những lời khuyên của ĐGH Phanxicô.

MissioBot sẽ bắt đầu hoạt động cho cả tháng Mười, bắt đầu vào Chúa Nhật Truyền Giáo Thế Giới ngày 22 tháng Mười.

Trong cuộc họp báo vào Thứ Bẩy, ĐHY Fernando Filoni, Chủ tịch Thánh Bộ Truyền Giảng Phúc Âm Cho Các Dân Tộc cho biết rằng công tác truyền giáo là một khía cạnh cần thiết và là một nhịp đập của Đức Tin Kitô Giáo.

“Trong đức tin Kitô Giáo, có một nhịp đập cung cấp đời sống cho giáo hội. Nếu nhịp ấy ngưng, chúng ta sẽ rơi vào khủng hoảng”

Mọi người tín hữu được kêu gọi là người truyền giáo theo một cách nào đó thích hợp với mình, như Thánh Phanxicô Xavier, người đã sang tận Nhật Bản để truyền giáo và Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu thì truyền giáo qua cầu nguyện.

Sứ vụ Truyền Giáo Thế Giới được bắt đầu từ năm 1926 bởi Bộ Tuyên Thánh và hiện nay trao cho Thánh Bộ Truyền Giảng Phúc Âm Cho Các Dân Tộc và Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo.

Thông Điệp của ĐGH Phanxicô gởi Ngày Truyền Giáo Thế Giới thứ 91 được Tòa Thánh công bố vào đầu năm nay. ĐGH nói rằng “Ngày Thế Giới Truyền Giáo là cơ hội tốt cho việc khuyến khích cộng đồng tín hữu tham gia cầu nguyện, làm chứng qua đời sống và chia sẻ của cải để đáp ứng những nhu cầu khẩn cấp và rộng lớn của việc truyền giáo.”

Giuse Thẩm Nguyễn