Tối thứ Ba 26/03/2019 rất đông đủ giáo dân trong Cộng Đồng đã đến nhà thờ St. Theresa Lakemba Sydney tham dự buổi tĩnh tâm nhân dịp Mùa Chay với chủ đề “Nên Thánh Theo Tông Huấn Về Lời Mời Gọi Nên Thánh của Đức Giáo Hoàng Phanxicô” do Cha Paul Văn Chi điều hợp.

Trước khi khai buổi tịnh tâm. Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Năng đốt ngọn nến Đức Tin đồng thời Cha Tuyên úy Trưởng Remy Bùi Sơn Lâm thay mặt Ban Tuyên Úy và Cộng Đồng giới thiệu Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Năng Giám Mục Chính Tòa Phát Diệm đến từ Việt Nam và ĐGM thuyết giảng nói về Nên Thánh, Ơn Gọi Của Mọi KiTô Hữu dựa theo Tông Huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô và đây cũng là dịp để tất cả mọi người hưởng ứng lời mời gọi nên Thánh, nên Thánh theo Phúc Âm theo tinh thần 8 Mối Phúc Thật để đi theo Chúa…

Xem Hình

Sau đó là nghi thức hành trình nên Thánh, mọi người cùng đặt trước bàn thờ bàn chân mầu trắng trên đường nên Thánh mầu đỏ của Niềm Tin và Hy Sinh bước lên đồi Golgotha cùng với Chúa. Kế tiếp là Thánh lễ tạ ơn do Đức Giám Mục, Cha Tuyên úy Trưởng Bùi Sơn Lâm, Cha Paul Văn Chi, Cha Nguyễn Văn Tuyết Cha Trần Văn Trợ, Cha Lê Hồng Mạnh, và Cha Trung cùng hiệp dâng Thánh lễ..

Thứ Tư 27/03/2019 Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Năng thuyết giảng tĩnh tâm tại Giáo đoàn Mt. Pritchard với chủ đề Nên Thánh Trong Gia Đình. ĐGM nhấn mạnh về Lời Chúa nói đến sự tha thứ. “Hãy để của Lễ ở đó, đi về làm hòa với người anh em của con rồi đến đây dâng của Lễ..” Lời Chúa rất là rõ, chúng ta đang sống trong Mùa Chay, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng con, thì chúng con cũng phải hứa là tha thứ cho anh chị em đã làm mất lòng con, xin Chúa ban sức mạnh và đổi mới trái tim chúng con….Sau đó ĐGM và quý Cha cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn. Trước khi kết thúc Thánh lễ. Moị người cùng dâng lên Chúa với chính trái Tim mầu đỏ quyết tâm của mình và gia đình nói lên sự quyết tâm nên Thánh với bàn chân mầu xanh hy vọng trong hành trình nên Thánh.

Thứ Năm 28/03/2019 ĐGM thuyết giảng tại Giáo Đoàn Revevby với chủ đề “Nên Thánh Trong Cộng Đoàn” ĐGM nhắc lại lời Thánh Phaolô đã nói “Giáo Hội là một thân thể mà đầu thân thể chính là Chúa Giêsu còn chúng ta chỉ là những chi thể của Giáo Hội và chúng ta cũng phải khám ra chỗ đứng của mình ở trong Cộng Đoàn để chúng ta thi hành chức năng riêng của mình mà Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta để phục vụ cho Cộng Đoàn cho Giáo Hội….Kết thúc bài giảng, mọi người có những câu hỏi thắc mắc nêu lên đã được Đức Giám Mục giải đáp thỏa đáng. Sau đó, mọi người cùng dâng lên Chúa bàn tay của mình để quyềt tâm cùng cả cộng đoàn nên Thánh trong đồng hành yêu thương và tiếp theo là nghi thức Xức Dầu Thánh cho những vị cao niền già yếu để xin ơn Chúa chữa lành phần hồn cũng như phần xác. Sau cùng, ĐGM và qúy Cha cùng hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn bế mạc tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay.

Trước khi kết thúc Thánh lễ. Anh Nguyễn Ngọc Khiêm Phó Chủ tịch CĐCGVN Sydney ngỏ lời cám ơn Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Năng đã giúp giảng phòng 3 ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney và anh cũng cám ơn quý Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Mt. Pritchard, Lakemba và Revesby đã giúp cho những buổi Tĩnh Tâm được tốt đẹp..

Đức Giám Mục cũng ngỏ lời cám ơn quý Cha Tuyên úy và mọi người trong Cộng Đồng đã đến tham dự rất đông đủ trong 3 ngày Tĩnh Tâm. Ngài chúc mọi người luôn tràn đầy ân sủng của Chúa trong Mùa Thánh để sống theo Tông Huấn mờii gọi nên Thánh của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thánh lễ kết thúc, ĐGM ở lại gặp gỡ mọi người trong tình thân ái.

Diệp Hải Dung