HUẾ - Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, sáng hôm nay 5.12.2013, Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng dâng Thánh lễ đồng tế Tạ ơn mừng Hiến pháp mới của Hội Dòng Thánh Tâm Huế. Cùng đồng tế có Cha Bề trên Tổng quyền Hội Dòng Antôn Huỳnh Đầy, Cha Giám đốc Đại Chủng viện Xuân Bích Huế Giuse Hồ Thứ, quý Cha Hạt trưởng và quý Cha trong và ngoài Giáo phận. Đại diện các Hội Dòng và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa cùng hiệp dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho Hội Dòng Thánh Tâm có một bản Hiến pháp mới.

Xem hình

Từ năm 1923, Đức Giám Mục Giáo phận Huế Eugene Allys đã tiến hành việc thành lập một Hội Dòng Nam tu sĩ theo mẫu dòng Ploermel nhằm mục đích truyền giáo và dạy văn hóa cho thanh thiếu niên không phân biệt lương giáo. Năm 1924, Hội Dòng chính thức được thành lập, Cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn được Ngài chỉ định làm Bề trên tiên khởi. Ngày 9.10.1925, tại trụ sở Hội Dòng ở Trường An (Bây giờ là trường Dân tộc nội trú, sau lưng Nhà thờ Phường Đúc Huế), Đức Giám Mục Giáo phận Huế đã dâng Thánh lễ tạ ơn Khánh thành và khai sinh Hội Dòng mới với tên gọi “Dòng anh em hèn mọn Thánh Tâm Chúa Giêsu”.

Từ khi thành lập, Bề trên Dòng do Đức Giám Mục Giáo phận chỉ định, đến năm 1951, Đức Giám Mục J.B. Urrutia cho phép Hội Dòng tổ chức tu nghị bầu Bề trên Tổng quyền. Ngày 16.8.1951, Tu sĩ Hiêrônimô Nguyễn Đức Phú được bầu làm Bề trên Tổng quyền đầu tiên. Năm 1960, tu sĩ Laurent Trần Văn Đàng là người đầu tiên được thụ phong Linh mục và làm tuyên úy phục vụ cho Hội Dòng.

Từ năm 1969, Dòng Thánh Tâm bắt tay vào công cuộc canh tân để thích nghi với Công đồng Vatican II, nhưng do những biến cố thời cuộc năm 1972 và 1975 nên vẫn chưa được hoàn thành. Mãi đến năm 1980, “Bản Quy luật và Hiến chương Hội Dòng Tu sĩ Giáo giảng viên Thánh Tâm Chúa Giêsu” mới được Đức Tổng Giám mục Philipphê Nguyễn Kim Điền duyệt y. Trong thời gian này, do hoàn cảnh xã hội nên Hội Dòng không thể tiếp tục đường hướng giáo dục trực tiếp trong các trường học. Từ đó Dòng được mời tham gia vào công cuộc truyền giáo qua sứ vụ Linh mục. Khi số Linh mục gia tăng đáng kể, Hội Dòng đã xin Đức Tổng Giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể cho phép chuyển đổi từ Dòng Giáo dân thành Dòng Giáo sĩ, và Ngài cũng đã chuẩn nhận Đơn xin sửa đổi Hiến pháp và mở tu nghị ngoại thường của Hội Dòng. Theo đó, Bản Hiến pháp và Kim chỉ nam được soạn thảo theo điều 578 của Bộ Giáo luật và được Đức Tổng Giám mục Stêphanô cho thử nghiệm từ ngày 9.10.2011.

Sau 2 năm thử nghiệm, ngày 24.11.2013, lễ Kính Các Thánh Tử đạo Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng đã phê chuẩn Bản Hiến pháp mới của Hội Dòng Thánh Tâm Huế, đánh dấu một bước tiến mới của Hội Dòng.

Với cương vị là Dòng Giáo sĩ, hiện nay Dòng Thánh Tâm Huế ngoài việc chăm lo giáo dục nhân bản cho thanh thiếu niên còn cộng tác với Giáo phận để mục vụ truyền giáo tại một số giáo xứ, đặc biệt các giáo xứ vùng cao.

Sau Thánh lễ, Cha Bề trên Tổng quyền Antôn Huỳnh Đầy thay mặt toàn thể Hội Dòng tỏ lòng tri ân đối với Đấng Tổ phụ sáng lập: Đức Cha Eugene Marie Joseph Allys. Hội Dòng đã nhiều năm phục vụ cho Giáo Hội. Nhưng kể từ sau năm 1975, Hội Dòng không thể tiếp tục sứ vụ nên cần phải canh tân Hiến pháp cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Nhờ ơn Chúa, qua Đức Cố Tổng Giám mục Philipphê Nguyễn Kim Điền, Đức Nguyên Tổng Giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể, Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Cha Tổng Đại diện Antôn Dương Quỳnh, Cha Giuse Phan Tấn Thành nên Hiến pháp của Hội Dòng ngày càng được tu chỉnh và hoàn thiện.

Đặc biệt hôm nay, mừng Bản Hiến pháp mới, Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê đã dâng thánh lễ Tạ ơn và hiệp dâng lời cầu nguyện với Hội Dòng, thể hiện một tình yêu thương mà Đức Tổng Giám mục đã ưu ái dành cho một Hội Dòng thuộc thẩm quyền của Đấng Bề trên tối cao của Tổng Giáo phận Huế.

Kết thúc Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục và quý Cha đồng tế đã chụp hình lưu niệm với Hội Dòng, Bản Hiến pháp mới do Cha Bề trên Tổng quyền Antôn Huỳnh Đầy trân trọng cầm trên tay.

Hiệp với Hội Dòng Thánh Tâm Huế trong ngày trọng đại này, Đức Tổng Giám mục và quý Cha cùng quan khách đã chung vui qua bữa cơm trưa thân mật, đồng thời thưởng thức những tiết mục văn nghệ.