ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HUẾ CỬ HÀNH THÁNH LỄ

TRAO BAN TÁC VỤ ĐỌC SÁCH VÀ GIÚP LỄ CHO 28 THẦY DÒNG THÁNH TÂM HUẾ


Sáng hôm nay 24/7, Dòng Thánh Tâm Huế và Cộng đoàn vui mừng và hân hoan hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng Giám mục Giáo phận chủ tế. Trong Thánh lễ này, Đức Tổng Giám mục chủ sự nghi thức trao ban Tác vụ Đọc sách cho 15 thầy và Tác vụ Giúp lễ cho 13 thầy thuộc Dòng Thánh Tâm Huế.

< a href='http://www.flickr.com/photos/vietcatholic/sets/72157653940219554/'>Xem Hình

Tác vụ Đọc sách và Giúp lễ được xem như là chức Phụ Phó tế mà mỗi tiến chức phải lãnh nhận trước khi truyền chức Phó tế và Linh mục. Tuy nhiên, sau Cồng đồng Vaticanô II, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã ban hành Tông thư cho phép các tín hữu được lãnh nhận các chức vụ này gọi là Thừa Tác viên.

Mở đầu nghi thức, Cha Hirônimô Đỗ Minh Liên, Phó Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Tâm thay mặt Hội Dòng xướng tên 15 ứng sinh lãnh nhận Tác vụ Đọc sách lên quỳ trước mặt Đức Tổng Giám mục để vị Chủ chăn dâng Lời Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho các thầy được xứng đáng là người công bố Lời Chúa cho Cộng đoàn. Lần lượt từng Thầy đến quỳ trước Đức Tổng Giám mục, Ngài trao ban sách Tin mừng với lời nhắn nhũ: “Con hãy lãnh nhận Sách Thánh và trung thành truyền lại Lời Chúa cho người khác, để Lời Chúa được thêm vững mạnh trong lòng mọi người.

Tiếp đó, Cha Phó Bề trên Tổng quyền xướng tên 13 ứng sinh lãnh nhận Tác vụ Giúp lễ lên quỳ trước mặt Đức Tổng Giám mục. Ngài dâng lời cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho các thầy luôn chuyên cần phụng sự Bàn Thánh, trung thành ban phát Bánh Hằng sống cho mọi người, đồng thời cũng cầu xin Chúa cho các thầy được gia tăng Đức Tin và Đức Mến để xây dựng Hội Thánh Chúa.

Sau Thánh lễ, Cha Antôn Huỳnh Đầy, Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Tâm thay mặt Hội Dòng ngõ lời tri ân Đức Tổng Giám mục Giáo phận bận rộn biết bao công việc của Giáo phận, cũng như của HĐGM Việt Nam mà Ngài với cương vị Phó Chủ tịch HĐGM. Đức Tổng Giám mục vẫn sắp xếp thời gian để dâng Thánh lễ và chủ sự nghi thức trao ban Tác vụ Đọc sách và Giúp lễ cho các thầy sáng hôm nay. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lánh xuống trên Đức Tổng Giám mục để Ngài phục vụ Hội Thánh Chúa.

Kết thúc Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục và quý Cha đồng tế chụp hình lưu niệm với quý thầy vừa được lãnh nhận Tác vụ.

Trương Trí