Khuyến khích người Tín hữu Sống và Bỏ Phiếu theo những Niềm tin của mình

BOSTON (Zenit.org).- Một nhóm Giáo dân đã thành lập một phong trào chính trị không đảng phái, hy vong thúc đẩy và Giáo dục các công dân Công Giáo để họ tham gia đầy đủ về mặt chính trị và xã hội.

Chủ tịch của nhóm Tiếng Nói Công Giáo Của Bạn, ông Raymond Flynn, nguyên là đại sứ Hoa Kỳ tại Vatican và nguyên là thị trưởng Boston. Ông chia sẻ với ZENIT các quan điểm của ông về những mục dích của nhóm.

Tiếng Nói Công Giáo Của Bạn là gì và tại sao cần đến nó?

Flynn: Phong trào Tiếng Nói Công Giáo Của Bạn là một đáp ứng cho tiếng gọi của Giáo hội, bảo người Giáo dân phải tham gia chân thực và trung thành trong hành động xã hội và chính trị.

Đó là một tổ chức độc lập, Công Giáo, Giáo dân, tự nguyện và không đảng phái, nhàm chủ đích thấm nhuần sự sống chúng tôi và sự tham gia của chúng tôi trong xã hội bằng đức tin của chúng tôi. Mục đích phong trào là giúp các người Công Giáo tu dưỡng đức tin của mình qua một sự hiểu biết tốt hơn về các huấn Giáo xã hội của Giáo hội và khuyến khích sự tham gia của người Công Giáo trong chính trị.

Sự độc lập khỏi Giáo hội là cần thiết cho sự thành công của phong trào và cho sự bảo vệ Giáo hội, nhưng nhóm này hoàn toàn trung thành với huấn Giáo của Giáo hội. Đức tin Công Giáo chúng ta không phải là tự do cũng không phải là bảo thủ, cũng không phải là Dân chủ cũng không phải là Cộng Hoà, nhưng là sự thật.

Chúng tôi ước mong mỗi người Công Giáo là một người công dân trung thành và là một người tham gia được thấm nhuần, tích cực và có trách nhiệm trong quá trình chính trị.

Tiếng Nói Công Giáo Của Bạn đồng ý với những gì Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ, như đã có lần Hội Ðồng Giám Mục nói rằng: "Chúng tôi tin tất cả ứng viên, chính sách và mục tiêu chủ yếu chính trị phải được đo lường đến họ quan hệ tới con người cách nào; liệu họ đề cao hay giảm giá sự sống con người, phẩm giá và các nhân quyền; và họ thăng tiến công ích như thế nào"

Chúng tôi sẽ góp tiếng nói với các huấn Giáo của Chúa Giêsu Kitô, dầu sự tranh cãi này xảy ra tại Tòa Bạch Ốc, Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ, Quốc Hội Hoa Kỳ, đên những công đồng tiểu bang hay địa phương của chúng ta.

Chúng tôi không để một đảng chính trị hay một ứng viên nào kiểm soát chúng tôi, nhưng quyết tâm làm cho tiếng nói và lá phiếu chúng tôi có giá trị và giúp xây dựng một xứ sở thể hiện lòng thương và công bằng hơn. Chúng tôi sẽ tích cực và chúng tôi sẽ trung thành. Như Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói, "Đức tin mà không ảnh hưởng đến một nền văn hóa của con người là một đức tin không được chấp nhận đầy đủ, không được trọn vẹn nghĩ tới, không được sống đầy đủ."

Khi tôi được yêu cầu diễn tả nền triết học chính trị của tôi, tôi nói, "Ðiều này dễ dàng. Tôi phò-sự sống, phò-gia đình và phò-kẻ nghèo." Tôi nói mau lẹ rằng điều đó cùng đồng hành với tình yêu của tôi đối với Chúa Giêsu Kitô. Rồi tôi nói thêm, "Tôi là một người hãnh diện lo việc xã hội- và là người Công Giáo tranh đấu cho sự công bằng kinh tế."

Chúng tôi hiểu rằng những người Công Giáo thiện chí, qua cách phán đoánkhôn ngoan, có thể bất đồng ý kiến về các chính sách khác nhau để hoàn thành những mục đích tương tự. Vì lẽ này, Tiếng Nói Công Giáo Của Bạn chỉ tập trungvào những vấn đề mà các huấn Giáo của Giáo hội nói rất rõ ràng không thể hiểu lầm.

Chúng tôi kết hiệp trong sứ vụ chính của Tiếng Nói Công Giáo Của Bạn, đó là tu dưỡng và linh hoạt những người Công Giáo để họ đáp ứng tiếng gọi của quyền công dân trung thành.

Sự cần thiết có một tiếng nói chính trị Công Giáo hùng mạnh, sáng sủa, không biết sợ và độc lập, là quan trọng tại thời buổi này trong nền văn hóa chúng ta. Không tổ chức nào hay tiếng nói nào như thế hiện hữu bây giờ tại Huê kỳ mà tìm cách phúc âm hóa và linh hoạt các phần tgử của nó. Chúng tôi không tìm sự hâm mộ cũng không sự thừa nhận. Chúng tôi nhằm phục hồi niềm tin, phẩm giá và sự tôn trọng đối với những giá trị và nguyên lý của Đức Tin Công Giáo.

Ông có thể nói vắn tắt giải thích bốn trụ cột của tổ chức các ông: sự sông, gia đình, sự tự do và tình liên đới?

Flynn: Tiếng Nói CôngGiáo Của Bạn khẳng định phẩm giá bất khả xâm phạm của mọi sự sống nhân bản từ lúc thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên, thuộcmọi giai đoạn và mọi lứa tuổi. Chúng tôi dấn thân sự ủng hộ và thăng tiến mọi cố gắng luật pháp để bảo đảm cho phẩm giá của mỗi con người trở thành sao Bắc đẩu cho mọi chính sách công cộng.

Chúng tôi khẳng định tính ưu tiên của gia đình như là tế bào thứ nhất của xã hội, nhàthờ thứ nhất, chính quyền thứ nhất, trường học thứ nhất, bệnh viện thứ nhất, nền kinh tế thứ nhất và cơ chế trung gian thứ nhất của xã hội.

Một khoa triết học đúng đắng về chính quyền dựa trên sự hiểu biết rằng gia đình là chính quyền thứ nhất và tất cả chính quyền khác phải phục vụ trước tiên cho gia đình. Vì cộng đồng và chính sách công, chúng tôi sẽ làm việc để gia tăng sự hiểu biết và sự tôn trọng cho sự kiện gia đình là tế bào sống thứ nhất của xã hội loài người.

Qua trụ cột quyền tự do con người, Tiếng Nói Côn Giáo Của Bạn dấn thân tranh đấu cho quyền tự do cơ bản nhất: quyền tự do bày tỏ tôn giào.

Quyền tự do có phải đạt tới trong hai mặt--một quyền tự do "từ" và một quyền tự do "vì". Dầu chúng ta có thể tự do lựa chọn, những lựa chọn chúng ta phải liên hệ chặt chẽ với chân lý và thực thi trong một bối cảnh luân lý. Quyền tự do mang theo mình một trách nhiệm và một cam kết xã hội hướng về tình liên đới nhân bản.

Về tình liên đới, Tiêng Nói Công Giáo Của Bạn được cống hiến cho một sự hiểu biết Kitô hữu Công Giáo về sứ vụ xã hội. Sự hiểu biết đó đòi hỏi chúng ta có một "con tim"-- theo nghĩa kinh thánh là sự dấn thân chính yếu cơ bản-- đối với kẻ nghèo và dễ bị tổn thương" bất cứ nơi nào họ hiện hữu giữa chúng ta.

Các Giáo xứ, các người giáo dân trong giáo xứ và các phương tiện truyền thông có vai trò gì trong việc Giáo dục và thông tin cho những người Công Giáo về các chính sách và những nhà chính trị?

Flynn: Hầu hết các phương tiện truyền thông bất đồng ý kiến với các huấn Giáo Giáo hội Công Giáo, cho nên tôi ít hy vọng được họ đưa ra sự tường thuật thẳng thắn và quân bình đối với các vấn đề liên quan tới Giáo hội Công Giáo.

Những người Công Giáo cần có một ít tiếng nói mạnh trong các phương tiện--những người không bị hăm dọa bởi nền văn hóa chống-Công Giáo mà hiện chúng ta đang sống trong nền văn hóa đó.

Những người Công Giáo phải tẩy chay những kẻ đỡ đầu các phương tiện mà không thẳng thắn và không tôn trọng Giáo hội và các nguyên lý luân lý Giáo hội.

Tôi thiết nghĩ các phương tiện Công Giáo có một vai trò lớn lao hơn trong việc giúp khuyến khích người Công Giáo sống đức tin của mình, khi đưa ra những gương các người khác đang làm điều đó bằng cách công khai nói về những vấn đề trong ngày với lương tâm được đức tin hướng dẫn.

Những phương tiện Công Giáo phải cung cấp sự bàn cải nhiều hơn về việc tại sao nền văn hóa chúng ta đã hăm dọa nhiều người Công Giáo bắt họ nghĩ rằng đời sống đức tin của họ phải là chuyện tư riêng và họ không nên bày tỏ những giá trị cách công khai kẻo xâm phạm tới kẻ khác. Đó là một lầm lẫn, như Đức Thánh Cha nói rõ: Những người Công Giáo không thể sống hai sự sống--môt sự sống đức tin và một sự sống thế tục.

Các Giáo xứ Công Giáo phải mở rộng những căn phòng cộng đồng của mình và mời và nâng đỡ những ứng viên của bất cứ tôn Giáo nào đồng ý với các huấn Giáo Giáo hội, cũng như tất cả các nhóm tôn Giáo khác đã làm như vậy mấy năm nay.

Hàng Giáo sĩ Công Giáo cũng bị hăm dọa như vậy. Các giáo dân trong Giáo xứ có thể giúp bằng sự cầu nguyện cho các linh mục và giám mục chúng ta và bằng cách học hỏi nhiều hơn về các huấn Giáo xã hội của Giáo hội ngõ hầu họ có thể nâng đỡ và bảo vệ Giáo hội. Chỉ lúc đó chúng ta mới có khả năng có một ảnh hưởng thay đổi đối với nền văn hóa chúng ta.

Tại sao ông tuyên bố là không đảng phái, mà lại tập trung chủ yếu về gia đình và những vấn đề sự sống? Điều đó sẽ đưa hầu hết những cử tri Công Giáo tới các ứng viên Cộng Hòa chăng?

Flynn: Tôi không tin Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng Hòa phản ảnh những giá trị Giáo hội Công Giáo.Tôi đồng ý với truyền thống một thời đáng hãnh diện của Đảng Dân chủ là làm người tranh đấu cho những công nhân nam và nữ, Nhưng tôi cũng mạnh mẽ không tán thành chương trình nghị sự của họ chống-sự sống và chống-gia đình.

Đàng khác,tôi không nghỉ Đảng Cộng Hòa lo lắng cho đủ đến những người nghèo và người thiếu thốn, dầu một số nhà lãnh đạo quốc gia của họ là những ngươi can đảm bênh vực các giá trị sự sống và gia đình.

Văn chương các ông kêu gọi một tổ chức "Công Giáo Tiến Hành" mới. Nói một cách chính xác có nghĩ là gì?

Flynn: Đến lúc phải xây dựng một liên minh mới vì công ích; xây dựng một nền triết học công khai mới có thể khám phá và trình bày công ích như bản lề và niềm hy vọng của sự tự do và sự phát triển tương lai chúng ta như một quốc gia, và khám phá và trình bày con đường đưa chúng ta đến hòa bình đích thực.

Nền triết học này phải thấm nhuần một phong trào dấn thân cho công bằng xã hội thực, cho nhân quyền, cho quyền tự do nhân bản đích thực và cho tình liên đới.Những người Công Giáo không thể tùy thuộc vào các nhà chính trị và những đảng phái chính trị để họ làm việc này cho chúng ta. Chúng ta phải đứng dậy và đòi hỏi sự tôn trọng mà mỗi người chúng ta có quyền trong một nước cộng hòa dân chủ.