LỜI MỜI

Nhân dịp Quốc Hận 30 tháng Tư 2013, Linh mục Nguyễn Viết Huy, cựu Sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hoà, cựu Linh mục Tuyên Uý Quân lực Hoàng Gia Úc châu, sẽ dâng Thánh Lễ Mi-sa để cầu nguyện cho tự do trên quê hương Việt Nam, đồng thời cũng cầu nguyện cho những chiến hữu và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Thánh Lễ sẽ được cử hành vào lúc 7 giờ 30 tối Thứ Ba 30 tháng Tư, tại Nhà Thờ thánh Í-Nhã, số 326 Church Street Richmond Victoria 3121. Kính mời quý đồng hương sắp xếp thời giờ tham dự. Sau Thánh Lễ xin mời quý vị lưu lại tại hội trường xứ đạo để cùng hàn huyên.

Linh mục Nguyễn Viết Huy SJ
Fr Nguyễn Viết Huy SJ
Saint Ignatius's Church & Residence
326 Church Street
Richmond Vic 3121
Tel 03 8420 6789
Mob 0402 365 020