CHỦ ĐỀ THẬP GÍA CHÚA KITÔ & MẸ MARIA ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC

Phần I. DẪN NHẬP

Tước hiệu Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc mặc dù chưa được công bố là một giáo điều, nhưng đã được sử dụng rộng rãi trong Giáo hội bởi nhiều người, kể cả Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II, Mẹ Terese Calcutta, và rất nhiều hàng giáo phẩm cao cấp trong Giáo hội. Ngay từ trước năm 200, Thánh Irenaeus đã gọi Đức Mẹ là “nguyên nhân sự cứu rỗi” của loài người, qua lời “Xin Vâng” của Mẹ. Qua lời Xin Vâng này, Mẹ đã trở thành “Eva Mới”, mà miêu duệ Người, Đức Giêsu Kitô Con Mẹ, đã “đạp đầu con rắn” như được tiên đoán trong sách Sáng Thế. Qua những đau khổ mà Mẹ phải gánh chịu suốt cuộc đời với Chúa Giêsu, nhất là những “lưỡi gươm đâm thâu tim Mẹ” trên bước đường Thập giá, Mẹ đã cùng Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha của lễ toàn thiêu là chính Con mình.

Trong Chặng Đàng Thánh Giá năm nay, kính mời Quý Vị cùng suy niệm cuộc thương khó không những của Chúa Kitô, mà còn của Đức Mẹ Maria là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, người Mẹ đã đi cùng Chúa trên mọi chặng đường, từ biến cố Truyền Tin cho đến biến cố trên đồi Calvary.


Với lời Xin Vâng huyền nhiệm của Mẹ Maria, công cuộc Cứu Chuộc của Chúa Giêsu và Đồng Cứu Chuộc của Mẹ, đã có thể được bắt đầu – mà ngay từ mở màn đã có đầy gian truân đau khổ: phải hạ sinh con trong cơ cực, nguy cơ bị tàn sát, và phải trốn sang Ai cập.

1. Cảnh gia đình thánh gia trốn qua Ai-Cập:

”Khi các Đạo sĩ ra đi, Thiên Thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông : “Hãy thức dậy, đem hài nhi và mẹ Người trốn sang Ai cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông” vì Herode sắp sửa tìm kiếm Hài nhi để sát hại Người”. Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai Cập đang lúc ban đêm và ỏ lại đó cho tới khi Herode băng hà . (Mt.2,13-15)

Con đường đến Calvary của Mẹ với Chúa Giêsu tiếp tục gặp những thách đố khi Mẹ lạc mất con tại Giêrusalem. Nỗi sợ hãi khi không tìm thấy con, và băn khoăn đau khổ không hiểu được con... Nhưng Mẹ vẫn một niềm tin tín thác vào Thiên Chúa và tiếp tục cộng tác hoàn toàn trong công cuộc Cứu Chuộc của Con.

2. Cảnh 2: Lạc trong đền thờ:
“Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế ? Kìa Cha con và Mẹ đây, đã đau khổ tìm con”.

Người thưa với hai ông bà rằng : “Mà tại sao cha mẹ tìm con ? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư ?” Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói . (Lc.2,48-50)

PHẦN HAI: ĐÀNG THÁNH GÍA