Thứ sáu Tuần Thánh Giáo xứ Chu Hải, Bà Rịa

Hiệp cùng giáo hội hoàn vũ, cộng đoàn dân Chúa long trọng tưởng niệm Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Ngoài những nghi thức đã được quy định trong Phụng vụ, các cuộc rước kiệu diễn lại cuộc khổ nạn của Chúa và các bài nguyện ngắm như giúp tâm hồn người Tín hữu cảm nghiệm sâu xa hơn ý nghĩa ngày cực trọng này.

Xem Hình

10h sáng, cộng đoàn cùng cha chánh xứ Giuse Trần Minh Sơn viếng 14 chặng đường Thánh giá trong nhà thờ.

3h chiều, Nghi lễ suy tôn Thánh giá và rước lễ được cử hành trong Thánh đường, với sự hiện diện của mọi thành phần dân Chúa trong xứ đạo.

5h chiều, diễn ra cuộc rước kiệu Chúa Giêsu vác Thánh giá gặp Đức Mẹ. Đám rước được chia làm hai đoàn: đoàn kiệu Đức Mẹ và bà thánh Madalena xuất phát từ nhà ông bà Vinhsơn Maria Mai Văn Chi ở phía Tây; Đoàn kiệu Chúa Giêsu vác Thánh giá và thánh Gioan tông đồ xuất phát tại nhà ông bà Giuse Teresa Nguyễn Vũ Đoán từ phía Đông nhà thờ. Hai đoàn cùng nhập làm một tại cổng chào Giáo xứ, diễn nguyện việc Chúa gặp Đức Maria trên con đường thập giá. Sau đó đoàn rước tiến vào thánh đường. Nghi thức đóng đinh Chúa và ngắm nguyện 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu lần lượt do các họ, các ban ngành đoàn thể phụ trách.

Đến 8h30 tối, diễn ra nghi thức tháo đanh Đức Chúa Giêsu và phó ở tay Đức Mẹ. Sau đó, Kiệu táng xác Chúa từ nhà thờ sang nhà mục vụ, nơi đặt mồ Chúa để giáo dân hôn kính chân Chúa, tưởng niệm và suy ngẫm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô.