Phụng vụ thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Chu Hải, Bà Rịa

Để tôn vinh và tưởng niệm cuộc khổ nạn của Ngôi Hai Thiên Chúa, Giáo xứ Chu Hải long trọng cử hành Phụng vụ thứ Sáu Tuần Thánh cùng rước kiệu, nguyện ngắm các Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu.

Xem Hình

Theo truyền thống lâu đời từ thế hệ cha ông di cư từ Bắc vào Nam năm 1954, hôm nay cả cộng đoàn Giáo xứ quy tụ về mái Nhà Chung từ sáng tới tối. 10 giờ sáng, cộng đoàn cùng Quý Cha viếng trọng thể 14 đàng Thánh giá.

Sau giờ chay trưa, mọi người quay lại Nhà thờ để cử hành Phụng vụ Suy tôn Thánh Giá và Rước Lễ vào lúc 3 giờ chiều (giờ Chúa tử nạn).

5 giờ chiều, cộng đoàn chia làm hai hướng từ phía Đông và Tây của Giáo xứ để rước kiệu Đức Mẹ gặp Chúa Giêsu vác Thánh giá. Hai đoàn rước long trọng đi qua các nẻo đường xóm đạo, để rồi hòa làm một tại cổng chào Giáo xứ, nơi Thánh Gioan, thánh nữ Madalena và Đức Mẹ cùng tiến bước với Chúa trên đường lên đồi Gôn-gô-tha.

Sau khi đọc đoạn, đoàn rước tiến lên Thánh đường, nơi đóng đinh Chúa Giêsu. Lần lượt các giáo họ, đoàn thể thay nhau thi ngắm 15 Sự Thương khó Đức Chúa Giêsu. Sau đoạn dâng hạt là nghi thức tháo đanh và kiệu táng xác Chúa sang nhà mồ, nơi Cha chủ tế xông hương, cùng cộng đoàn kính thờ hôn chân Chúa.

Đặng Hoàng Phúc