Từ ngày 30 tháng 5 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, tại Vạn Thắng và Tụy Hiền Tổng giáo phận Hà Nội phát động chiến dịch tháng giáo lý cho các em lớp xưng tội rước lễ lần đầu và lớp Thêm sức. Hàng ngày, ban sáng từ 7 giờ 30 cho đến 10 giờ, buổi chiều từ 3 giờ cho đến năm giờ. Buổi tối dành riêng cho việc tái huần luyện các dự trưởng, huynh trưởng và trợ tá.

Xem Hình

Sau thời gian cắp sách đến trường học văn hóa nay nghỉ hè, nhưng điều các em khát vọng hơn vẫn là được cùng các bạn vui chơi sinh hoạt và học giáo lý. Đáp ứng nguyện vọng này, Cha xứ đã mời các thầy Trần Hòa Hưng và Nguyễn Minh Đức SJ, đến giúp các em thoải lòng mong ước.

Từ ngày 30 tháng năm, sau khi bế mạc tháng hoa, các em bắt đầu sách bút đến nhà thờ, vào các lớp. Có ngày tập trung tại xứ để cùng sinh hoạt, học giáo lý và tham dự Thánh lễ. Có ngày các em học ngay tại nhà thờ xứ họ mình. Cơ sở phòng ốc chưa có, các em phải dùng nhà thờ, phòng khách làm phòng học, ghế ngồi làm bàn và chân quì làm ghế.

Với mấy ngày ôn lại phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, chỉnh đốn đoàn đội, tĩnh tâm, Xứ Đoàn Piô X Tụy Hiền đã mừng lễ Thánh Piô X Giáo hoàng, quan thày của mình, Chầu Thánh Thể, rước Sancti từ nhà thờ xứ Tụy Hiền sang Đền lòng Thương xót Chúa tại Đông Mỹ vào ngày thứ Năm vừa qua để kín múc ơn Chúa và nhất là xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban thêm sức mạnh, can đảm và lòng nhiệt thành hầu thực hiện tiếp chương trình chiến dịch giáo lý đã đề ra.

BTTGx. Tụy Hiền