1.
Lạy Chúa! Chúa biết lòng con,
Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa,
Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa.
Dẫu tình con phai tàn hoen úa,
dẫu đời con bao lần xa Chúa.
Nhưng con tin Ngài vẫn đợi chờ, Ngài vẫn đợi chờ.

2.
Lạy Chúa! Chúa biết lòng con,
Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con vẫn luôn đói Chúa,
Chúa biết lòng con vẫn khao khát Chúa.
Như mảnh đất khô chờ mưa xuống,
như màn đêm mong trời mau sáng,
như con thơ trông bóng mẹ về, trông bóng mẹ về.

ĐK.
Hơn một lần đời con bội bạc
Tình Chúa, quên lời thề hứa,
con lao đao sóng gió ngả nghiêng,
con vô tâm chối Chúa từng phen.
Để lòng con xao xuyến cô đơn.

3.
Lạy Chúa! Chúa biết lòng con,
Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa,
Chúa biết lòng con muốn say mến chúa.
Chúa nhìn con u buồn đôi mắt,
Chúa nhìn con cho lòng tan nát:
Ôi Giê-su, con muốn trả lời: Yêu Chúa trọn đời.