Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ Hân hoan chúc mừng Phó tế Nguyễn Ánh vừa được bầu làm tân Chủ Tịch Cộng Đồng Phó Tế Việt Nam tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ 4 năm (July 2015- July 2019).

Tân Chủ Tịch Cộng Đồng Phó Tế Vĩnh Viễn cũng là Phó Chủ Tịch Liên Đoàn, đặc Trách Cộng Đồng Phó Tế Vĩnh Viễn.

Xin Chúa chúc lành và ban nhiềuƠn cần thiết để Thầy chu toàn trách nhiệm của Cộng Đoàn Phó Tế Vĩnh Viễn và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Cùng với quý Cha trong Ban Thường Vụ và Hội Đồng Chỉ Đạo Trung Ương, tôi chân thành cám ơn Phó Tế Phaolô Hoàng Ngọc Quý rất nhiều đã phục vụ nhiệt tâm trong nhiệm kỳ 2 năm vừa qua. Xin Chúa tiếp tục ban cho Thầy và Gia Đình sức khỏe và trần đầy Ân Sủng, để Thầy tiếp tục đem những tài năng Chúa ban phục vụ cho Cộng Đồng Phó Tế, Liên Đoàn và Giáo Hội.

Xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô - Bổn Mạng Liên Đoàn, chúc lành cho các công việc mục vụ của chúng ta.

Kính chào,
Philadelphia ngày 1 tháng 8 năm 2015

Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí
Chủ Tịch Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ