Arlington, VA: Ngày 15/6/12 là ngày Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Arlington, VA sẽ có thánh lễ nhân dịp Hành Hương Mẹ La Vang do Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức. Thánh lễ sẽ do Đức cha Vincente Nguyễn Văn Long từ Úc đến chủ tế. Đây cũng là dịp giáo xứ kỷ niệm hai năm ngày khánh thành thánh đường mới được trùng tu với kinh phí 6 triệu Mỹ Kim, và hoàn tất năm 2010.

Vì Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là bổn mạng của hai hội đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Thiếu Nhi Thánh Thể. Cuộc rước kiệu sẽ khởi sự lúc 6 giờ chiều với ba cỗ kiệu: Kiệu Thánh Tâm Chúa: do LMTT khiêng, hát bài Thánh Tâm Chúa Giêsu, và đọc kinh Đền tạ Thánh Tâm Chúa; Mẹ La Vang do các BMCG khiêng, hát Nữ Vương Hòa Bình và đọc kinh Thánh Mẫu La Vang; Kiệu CTTĐ; do TSC khiêng: hát Tiếng Nhạc Oai Hùng và đọc kinh Kính CTTĐVN. Đoàn vũ sinh tung hoa sau kiệu Mẹ và sông hương. Các hội đoàn đi sau kiệu của mình. PT Fatmia, TTHN, Hồn Nhỏ và Cursillo đia sau kiệu Mẹ. Thiếu Nhi, Cao Niên, Huynh Đoàn và HSĐ đi sau kiệu CTTĐ. Ca Đoàn tổng hợp sẽ hát diễn nguyện hai bài trước thánh lễ. Thánh lễ bắt đầu lúc 7 giờ để 8 giờ ra nhà hàng. Đọc sách: 1 bài đọc do Liên Minh Thánh Tâm và 1 bài đọc do Ban Phụng Vụ lo; TN dâng của lễ; Lời nguyện giáo dân: giáo xứ và Liên Đoàn.

Lịch trình các sinh hoạt như sau:

I. KHAI MẠC

1. Hát “Cầu Xin Chúa Thánh Thần”

2. Lời nguyện đầu (Đức cha chủ sự)

II. RƯỚC KIỆU (Đức Ông Trịnh Minh Trí, chủ tịch Liên Đoàn chủ sự)

III. DIỄN NGUYỆN

Ca đoàn Tổng Hợp Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

1. “Vinh Ca Anh Hùng Tử Đạo” Văn Duy Tùng

2. “Tôi Yêu Giáo Xứ Tôi” LM. Nguyễn Đức Vượng, O.P

IV. THÁNH LỄ

- Chủ tế: Đức Giám Mục Vincent Nguyễn văn Long, OFM.

- Bài đọc I: Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9. ….. Liên Minh Thánh Tâm

- Bài đọc II: Ep 3,8-12.14-19 …….…....Cộng đoàn GXCTTĐVN

- Tin Mừng: Ga 19,31-37…………….......Phó Tế Michael Phạm Minh Kiên

- Lời nguyện tín hữu: ……...……….........Liên Đoàn Công Giáo VN

- Dâng lễ vật: ……………………….............Thiếu Nhi Thánh Thể

- Ca đoàn:.. .....................................Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Tâm & Liên ca đoàn

- Dàn nhạc:.. ....................................Thiếu Nhi với 52 nhạc công.

V. Họp Ban Chấp Hành Liên Đoàn: lúc 4 giờ chiều cùng ngày tại Phòng Họp Giáo Xứ.

V. Tiệc tại nhà hàng Harvest Moon: 7260 Arlington Blvd, Falls Church, VA 22042

Kính mời quý vị muốn theo dõi chương trình tên đây, xin vào gia trang giáo xứ CTTĐ Arlington tại www.cttdva.com tiết mục Đức Tin Bất Khuất sẽ thấy có Video trực tiếp truyền hình chương trình Diễn Nguyện và Thánh Lễ.