CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH, năm B
Ga 15, 9-17

Sống trên trần gian người ta hơn nhau không chỉ có tiền, của cải, vật chất, nhưng điều quí giá, đáng trân trọng nhất là tấm lòng. Con người nhiều khi quên đi điều nghĩa thiết là lòng nhân ái, đức yêu thương. Tuy vậy, chung quanh chúng ta vẫn có nhiều tâm hồn quảng đại, sống bác ái yêu thương, sống tốt lành, những tâm hồn này cùng nhịp đập con tim với Chúa Giêsu. Họ sống yêu thương, giúp đỡ, họ sống vì mọi người, sống cho mọi người. Những tâm hồn này đã mau mắn đáp trả lại tiếng mời gọi của Thầy chí thánh Giêsu :” Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con “ ( Ga 15, 12 ).

Đọc lại Tin Mừng và học hỏi, hiểu biết sâu xa về Giáo lý của Chúa Giêsu, chúng ta thấy từ khi Chúa Cha sai Chúa Giêsu tới trần gian để sống với con người, sống vì con người và sống cho con người, Chúa Giêsu đã coi con người là bạn hữu :” Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc anh em làm.Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu …” ( Ga 15, 15 ).

Chính vì tình yêu, chính vì yêu thương con người, con Thiên Chúa đã chấp nhận làm người, cảm thông, quảng đại, chia sẻ với con người như lời Ngài nói :” Tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết “ ( Ga 15, 15 ). Tình yêu của Chúa Giêsu đã đi đến chỗ tuyệt đỉnh :” Không có tình yêu nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình “ ( Ga 15, 13 ). Vâng, tình yêu của Chúa Giêsu đã đến chỗ cao vời, tuyệt mỹ đến nỗi thánh Gioan đã phải thốt lên : “ Người đã yêu thương họ đến cùng “ ( Ga 13, 1 ). Yêu thương con người đến cùng có nghĩa là yêu thương không giới hạn, không mức độ, yêu thương đến chết trên thập giá.

Tình yêu của Chúa Giêsu phát xuất từ Chúa Cha bởi vì “ Thiên Chúa là Tình Yêu “. Tinh yêu của Chúa Cha đến với Chúa Giêsu và từ Chúa Giêsu luân chuyển đến mọi người như thân nho dính liền với với các nhành nho, nhờ đó hoa trái sẽ trổ sinh thật tốt đẹp. Chính vì thế, tình yêu của Chúa Giêsu sẽ không ngừng lại, sẽ không đọng lại như nước ao tù, mà chính tình yêu của Chúa Giêsu sẽ liên kết tất cả mọi người lại với nhau :” Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con “ ( Ga 15, 12 ).

Chúa Giêsu đã nói :” Hãy ở lại trong Thầy. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy “. Điều căn bản và chứng tỏ con người là môn đệ của Chúa là ở lại trong Chúa và điều kiện này biểu tỏ họ sẽ được ở trong tình yêu của Người . Chúa cũng nói :” Ai muốn ở lại trong tình yêu của Thầy, thì phải giữ lời của Người “ ( Ga 15, 10 ). Muốn ở lại trong Chúa phải giữ lời Chúa và điều quan trọng là hãy yêu thương nhau.

Tình yêu làm nên những sự kỳ diệu, làm nên những phép lạ nơi những con người tin vào tình yêu và thực hiện tình yêu.
Tình yêu là điều kỳ diệu, là năng lực quí giá mà con người trên thế giới này đều có dù họ là nam hay nữ, dù họ thuộc mầu da nào, ngôn ngữ nào, dù họ thuộc tôn giáo nào, dù họ được hấp thụ bởi nền văn minh nào. Tình yêu không dành riêng cho bất cứ ai: người khỏe, cũng như người đau, người yếu, người nghèo cũng như người giầu, kẻ khôn ngoan hay kẻ kém khôn ngoan. Tình yêu dành cho mọi người. Tình yêu giúp con người bình đẳng, bình đẳng trước mặt Thiên Chúa và bình đẳng trước mặt anh em, trước mặt nhau.

Tin Mừng chứa đựng trong các bài đọc Chúa Nhật VI Phục Sinh, năm B là tình yêu.Tin Mừng này có sức biến đổi thế giới, biến đổi lòng người. Tin Mừng tình yêu đòi hỏi chúng ta hãy công bố cho mọi người.Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu (Ga 15, 12 ). Nếu mỗi người chúng ta sống tình yêu và thực hành tình yêu như Chúa muốn, chúng ta có thể biến đổi tất cả, chúng ta có thể làm được những việc lạ lùng, những việc diệu kỳ, những phép lạ như Chúa Giêsu đã làm khi Ngài còn sống nơi dương thế.

Tình yêu quả thực là phép lạ vô biên khiến Chúa đã chạnh thương những người bơ vơ, vất vưởng, đói khát khi theo Chúa, nghe Chúa giảng dạy khiến Chúa làm phép lạ cho bánh và cá hóa nên nhiều. Tình yêu khiến Chúa làm cho con bà góa thành Naim và con ông Giairo sống lại. Tình yêu khiến Chúa ban sự sống cho Lazarô đã chết chôn trong mồ bốn ngày được sống lại. Cũng chính vì yêu, Chúa đã chấp nhận ý Chúa Cha, gánh tội trần gian và hy sinh chịu chết trên thập giá để cứu độ con người.

Tình yêu là một mầu nhiệm bởi vì như ca nhập lễ viết :
" Hãy vui mừng loan báo
Cho mọi người được nghe,
Rao truyền đi đến tận cùng cõi đất
Rằng : Chúa đã giải phóng dân Người “ ( Is 48, 20 ).

Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này, xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng mừng Đức Kitô Phục Sinh, để Người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới…( Lời nguyện nhập lễ, lễ Chúa nhật VI Phục Sinh ).

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

1.Yêu như Chúa yêu là sao ?
2.Hãy mến nhau như Thầy đã yêu mến các con.Đây là lời khuyên hay là lệnh truyền ?
3.Tình yêu là gì ?
4.Tình yêu dành riêng cho ai ?
5.Tại sao Chúa Giêsu chết mới nói lên lời ?