Baltimore, Md, ngày 8 tháng 3, năm 2012 / 12:34 (CNA) – Dòng Các Tiểu Muội của Người Nghèo (The Little Sisters of the Poor) nói rằng sắc lệnh ngừa thai và triệt sản của Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (HHS) đe dọa tác vụ tiếp tục phục vụ những người cao niên nghèo của họ. Họ "mạnh mẽ phản đối" luật liên bang này và nói rằng nó phải được bãi bỏ càng sớm càng tốt.

Nhà Dòng đã tuyên bố hôm mùng 1 tháng 3 rằng: "Bởi vì các Tiểu Muội của Người Nghèo không thể theo lương tâm mà trực tiếp cung cấp hoặc cộng tác trong việc cung cấp các dịch vụ trái ngược với giáo huấn của Hội Thánh, cho nên chúng tôi đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan vì bị bắt buộc phải, hoặc ngưng phục vụ và mướn những người thuộc mọi tôn giáo trong sứ vụ của mình -- để phù hợp với điều khoản miễn trừ hạn hẹp -- hoặc ngừng cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên của chúng tôi."

"Đường nào cũng đe dọa chấm dứt việc phục vụ những người cao niên ở Mỹ của chúng tôi. Các Tiểu Muội đang sốt sắng cầu nguyện để vấn đề này sẽ được giải quyết trước khi chúng tôi buộc phải có hành động cụ thể để đáp ứng với sắc lệnh bất công này."

Nhà Dòng phục vụ 13.000 người cao niên nghèo thuộc tất cả mọi tôn giáo ở 31 quốc gia trên thế giới. Tại Mỹ, có 30 nhà phục vụ 2.500 người cao niên nghèo.

Sắc lệnh của HHS đòi buộc các chủ nhân phải cung cấp bảo hiểm bao gồm “y tế phòng ngừa.” Bộ Y Tế định nghĩa việc phòng ngừa này phải bao gồm việc triệt sản và ngừa thai, kể cả một số loại thuốc gây phá thai. “Sư nhượng bộ” mà chính quyền Obama đã đề ra đòi buộc các công ty bảo hiểm, thay vì không chủ nhân, phải cung cấp loại bảo hiểm này.

Điều khoản miễn trừ về tôn giáo của sắc lệnh này chỉ áp dụng cho các chủ nhân phục vụ và thuê người thuộc cùng một tôn giáo của mình và có mục đích chính là truyền thụ các giá trị tôn giáo của họ.

Các Tiểu Muội của Người Nghèo nói rằng ngay cả việc tài trợ gián tiếp những quyền lợi như thế là “điều vô lương tâm đối với chúng tôi.” Bảo hiểm sức khỏe lâu đời của họ đã luôn luôn rõ ràng không bao gồm việc triệt sản, ngừa thai và phá thai trong các dịch vụ bảo hiểm, và khế ước này đã "không bao giờ là một vấn đề tranh cãi trong nhà của chúng tôi."

Các Sơ đã cảnh báo rằng việc áp dụng thành công của luật liên bang này có thể tạo ra một tiền lệ cho việc "xâm phạm sâu hơn của chính phủ vào nghành chăm sóc y tế."

Các Sơ cho biết rằng họ đã làm hết sức để thi hành tất cả các luật lệ có thể áp dụng được của chính phủ, và không có khuynh hướng đưa ra những tuyên bố về chính trị hoặc chính sách công cộng, nhưng họ "không thể không lên tiếng” về sắc lệnh này,

Các Sơ hỏi: "Nếu chính phủ liên bang thành công trong việc áp đặt sắc lệnh này, thì cái gì có thể ngăn chặn họ trong việc hạn chế chăm sóc sức khỏe cho người cao niên hoặc bao gồm cả thuật giết chết êm dịu vào danh sách các ‘dịch vụ phòng ngừa’ phải làm, như một cách để cắt giảm các chi phí liên quan đến việc chăm sóc cho số dân lão thành của chúng ta?"

"Liệu những cơ quan cung cấp việc săn sóc y tế như các Tiểu Muội của Người Nghèo bị bắt buộc phải hợp tác trong những thực hành như thế?"

Nhà Dòng nói: "Chúng tôi muốn khẳng định rằng sắc lệnh của Bộ Y Tế là một hành vi xâm phạm bất công và nguy hiểm đến những quyền tự nhiên và theo hiến pháp của người Mỹ, và chỉ có một giải pháp chính đáng duy nhất là hủy bỏ nó. Các Tiểu Muội của Người Nghèo kêu gọi Quốc Hội và Nghành Hành Pháp đảo ngược quyết định này càng sớm càng tốt, và chúng tôi cam kết cầu nguyện cùng hy sinh vì lợi ích thực sự của đất nước thân yêu của chúng ta.”

Đức Hồng Y Timothy M. Dolan của New York trong một thư ngày 2 tháng 3 gửi cho tất cả các Giám Mục Hoa Kỳ đã cho biết rằng các cuộc đàm phán về sắc lệnh này với Tòa Bạch Ốc có vẻ bị đình trệ và các nhân viên chính quyền đã nói rằng việc sửa đổi sắc lệnh hoặc mở rộng điều khoản miễn trừ là việc "miễn bàn đến."

Ngài kêu gọi các Giám Mục đồng bạn của ngài "hãy chuẩn bị cho những thời gian khó khăn.”

Tác giả: Kevin J. Jones