Hồng Y người Congo suy niệm về giáo triều

VATICAN, ngày 28 tháng 2, 2012 (Zenit.org).- Hiệp thông với Thiên Chúa, như được giải thích trong thư thứ nhất của thánh Gioan là chủ đề chính của các bài tập tâm linh Mùa Chay đang tiếp diễn tại Vatican.

Từ nay cho đến ngày thứ bẩy, Đức Thánh Cha Benedict XVI và các thành viên của giáo triều Rôma đang tụ tập tại Nhà Nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của cung điện tông đồ để theo dõi ba buổi suy niệm mỗi ngày do Đức Hồng Y Laurent Monsengwo Pasinya, Tổng Giám Mục Kinshasa, Dân Chủ Cộng Hòa Congo hướng dẫn.

Như thường lệ, tất cả mọi hoạt động của Đức Thánh Cha trong tuần đều được bãi bỏ, kể cả buổi triều khiến chung ngày thứ tư.

Theo đài Radio Vatican, là cơ quan truyền thông độc nhất được phép thâu hình các bài tập linh thao, Hồng Y Monsengwo giải thích đó là hiệp thông với Thiên Chúa, từ nơi Người, Giáo Hội mới có được "lòng xót thương" và một "hướng dẫn yêu thương."

Được phỏng vấn bởi Alessandro De Carolis của đài Vatican Radio, Đức Hồng Y ở Kinshasa giải thích là "Thánh Gioan chú tâm nhiều đến việc hiệp thông trong Giáo Hội, dù là hiệp thông của các tín hữu với các Tông Đồ, hay giữa các tín hữu với Thiên Chúa, hay giữa các Tông Đồ với Thiên Chúa. "

Đức Hồng Y nói: "Đây là một chủ đề thích thú và luôn luôn thích hợp vì trong đề tài này chúng ta nói về tất cả mọi vấn đề Giáo Hội tiên khởi gặp phải và chính chúng ta cũng có thể vướng mắc ngày nay."

Sự đổ vỡ

Đức Hồng Y Monsengwo Pasinya đề cập đến sự đổ vỡ của hiệp thông trong Giáo Hội: một sự đổ vỡ về hiệp thông vì thiếu đức tin; một đổ vỡ hiệp thông vì thiếu đức ái; một đổ vỡ về đức tin vì giáo huấn của các Tông Đồ không được tuân theo.

Về vấn đề này ngài ghi nhận là "vào lúc khởi đầu của Giáo Hội, có những người không tin vào Giêsu, cũng như ngày nay cũng có những người không tin vào Giêsu: họ không tin rằng Giêsu là Đấng Thiên Sai, họ không tin rằng Giêsu đã nhập thể."

Rồi thánh Gioan bắt đầu tiếp xúc với những người không tin là Giêsu đã đến và ngài nói: "Họ đã ở giữa chúng ta nhưng họ đã bỏ di."

Theo Đức Hồng Y, "ngày nay chúng ta cũng có những cộng đồng đã ở với chúng ta nhưng đã bỏ đi: tất cả những cộng đồng nhỏ bé đã được chúng ta gọi là 'các giáo hội đã thức tỉnh,' hay chính thống cực đoan, v..v.., tất cả thực tại này đã được Thánh Gioan đề cập đến trong thư thứ nhất."

Đức Hồng Y tiếp, "Cuối cùng Thánh Gioan là người đã bắt đầu nói về đức tin nơi Giêsu Kitô, về sự hiệp thông với Thiên Chúa và, đồng thời, cho biết những tiêu chuẩn để được hiệp thông với Thiên Chúa. Do đó, ngày nay chúng ta lại chú ý đến những điều này."

Về câu hỏi làm sao những lời trong Thư của Thánh Gioan lại liên đới với các đề tài của Mùa Chay, Đức Tổng Giám Mục Kinshasa trả lời: "Trên thực tế, Mùa Chay là đi vào sa mạc với Chúa Giêsu và để được gần gũi Thiên Chúa hơn. Nơi Chúa Giêsu đã chiến thắng ma qủy, chúng ta cũng phải tránh không để ma quỷ thuyết phục. Do đó đây là lý do của Mùa Chay: sự kiện là Mùa Chay giúp chúng ta sống trong tình hiệp thông sâu đậm hơn với Thiên Chúa. Như vậy, hiệp thông với Thiên Chúa, trong Mùa Chay, khi bản văn của lá thư nói: 'Các bạn chiến thắng nhờ được Thần Khí xức dầu, nhờ Lời Chúa các bạn nhận được khi chịu phép rửa.'"

Trả lời một câu hỏi về Sứ Diệp Mùa Chay năm nay, trong đó Đức Thánh Cha Benedict XVI nhấn mạnh rất nhiều về khía cạnh bác ái cụ thể, Đức Hồng y Monsengwo Pasinya kết luận: "Lời Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta hết sức chân thật: khi một ai đang ở Phi Châu và thấy sự nghèo khó, đau thương, chiến tranh, và tất cả những rối loạn đang tiếp diễn, người ấy không thể không nghĩ đến việc này. Chính vì thế chúng ta chấp nhận không ngần ngại sứ điệp của Đức Thánh Cha: vì phù hợp với thực tại của chúng ta."