Tổ chức trợ giúp Giáo Hội Cần Giúp Đỡ ACN trở thành tổ chức Giáo Hoàng

ROME, 6/12/2011 (Zenit.org). - Tổ chức từ thiện Công Giáo quốc tế viện trợ cho Giáo Hội cần giúp đỡ có tên gọi tắt là ACN (Aid to the Church in Need) đã được Đức Thánh Cha Benedict XVI nâng lên hàng tổ chức thuộc giáo hoàng.

ĐGH ký ban bố quyết định này bằng một văn bản thủ bút tiếng Latin

Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ là Đức Hồng Y Mauro Piacenza làm Chủ Tịch và ĐHY đã đề cử ông Baron Johannes Heereman von Zuydtwyck giữ chức chủ tịch điều hành. Việc bổ nhiệm này có hiệu lực ngày 1 tháng 12.

Trụ sở chính thức của tổ chức đặt ở Vatican nhưng trụ sở quốc tế của ACN sẽ vẫn ở Königstein, gần Frankfurt am Main, Đức. Tổ chức này cũng có 17 văn phòng cấp quốc gia ở châu Âu, Nam Bắc Mỹ và Úc châu.

Hơn 600.000 thành viên và các nhà hảo tâm hỗ trợ cho tổ chức này và hàng năm tổ chức đã viện trợ cho khoảng 5.000 dự án lớn nhỏ ở hơn 140 quốc gia trên thế giới. Trong năm 2010, tổng số tiền tổ chức quyên góp được lên đến € 85 triệu tức khoản $ 114,000,000 dollars.