Nhân ngày Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24.11 hôm nay, chúng ta cùng nhau suy tư lời của ĐTC Gioan Phaolô II trong Lễ Tôn Phong Hiển Thánh cho 117 vị Tiền Nhân Tử Đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988 tại quảng trường thánh Phêrô, Rôma:

“Hỡi giáo đoàn Việt Nam! Chúng tôi nói lại cho anh em rằng:

1. Máu các vị Tử Đạo là nguồn ân sủng cho anh em trước tiên, để anh em thăng tiến trong đức Tin.

2. Giữa anh em, đức Tin của Tổ Tiên vẫn tiếp tục và còn truyền tụng sang nhiều thế hệ tương lai.

3. Đức Tin này tồn tại để làm nền tảng xây dựng sự kiên trì cho tất cả những người là Việt Nam thuần túy sẽ trung thành với Quê hương Đất nước, nhưng đồng thời vẫn còn là người tín hữu của Chúa Kitô.

4. Ai là người tín hữu đều ý thức rằng: Lời kêu gọi của Phúc âm vẫn là phải tuân phục các thể chế loài người, để tôn thờ Thiên Chúa Tình Yêu bằng cách làm việc thiện, sống xứng đáng con người tự do, kiêng nể tha nhân, yêu thương anh em, kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng công quyền cùng thể chế quốc gia (I Phêrô 2:13-17).

5. Do đó, công ích của quốc gia vẫn là điểm người công dân có đạo phải dấn thân, nhưng đồng thời phải được tự do tuyên xưng chân lý của Chúa, được cảm thông với các vị chủ chăn và anh em đồng tín ngưỡng; và như thế là để sống an bình với mọi người và thực tâm xây dựng hạnh phúc cho toàn dân”.

Mừng Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam, chúng ta xin các ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta biết nghe theo tiếng Chúa và Hội Thánh mời gọi, can đảm làm chứng cho Chúa giữa những thử thách đau thương.