Những nguyên tắc cần biết để giáo phận San Jose, California có thể giúp đỡ giáo phận tại Việt Nam

Trong mục "Lá Thư Cha Chính Xứ" đăng trong bản tin hàng tuần, số đề ngày 7 tháng 8 năm 2011, Linh Mục Huỳnh Lợi, chính xứ giáo xứ Việt Nam St. Patrick, San Jose, California đã công bố nguyên tắc chung của giáo phận San Jose liên quan đến việc trợ giúp các vị Thừa Sai, các giáo phận gặp khó khăn hoặc những vùng bị thiên tai bão lụt, động đất.v.v…

Riêng đối với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, Linh Mục Huỳnh Lợi viết:

Chắc hẳn chúng ta cũng mong muốn nhìn thấy các Linh Mục Tu Sỹ đại diện cho các giáo phận hoặc các dòng tu từ Việt Nam đến giáo phận San Jose và xin chia sẻ sự khó khăn”

Sau đó Linh Mục chính xứ đã trình bày rõ những thủ tục cần thiết để giáo phận San Jose có thể trợ giúp giáo phận tại Việt Nam. Ngài viết nguyên văn như sau:

Tôi xin được trình bày cùng quý Ông Bà Anh Chị Em những thủ tục cần thiết để có thể nhận được sự trợ giúp từ giáo phận chúng ta:

1. Trước hết, Đức Giám Mục ở Việt Nam sẽ gửi thơ đến Đức Giám Mục McGrath trình bày những khó khăn của giáo phận và xin được sự hỗ trợ, chẳng hạn cho việc đào tạo giáo lý viên, chủng sinh, tu sỹ, cũng như những công việc xã hội ( giúp người nghèo, giúp học sinh, vv...)

2. Sau khi nhận được, Đức Giám Mục McGrath sẽ chuyển lá thơ nói trên đến văn phòng thừa sai (Mission Office), và văn phòng này sẽ liên lạc với vị Giám Mục ở Việt Nam.

3. Sau khi văn phòng thừa sai và Giám Mục Việt Nam hoàn tất các thủ tục giấy tờ, Đức Giám Mục này sẽ gửi một đại diện đến giáo phận chúng ta. Cũng trong thời gian này, văn phòng thừa sai của giáo phận sẽ liên lạc 53 giáo xứ trong giáo phận để xin phép cho vị đại diện nói trên được đến chia sẻ và kêu gọi sự hỗ trợ trong giáo xứ.

4. Vị đại diện sẽ có dịp trình bày những khó khăn và xin được hỗ trợ tại các giáo xứ qua việc xin tiền lần thứ hai trong các thánh lễ. Tất cả số tiền nhận được sẽ chuyển đến văn phòng thừa sai để văn phòng này sau đó gửi thẳng về tòa Giám Mục ở Việt Nam.

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em cũng lưu ý là văn phòng thừa sai của giáo phận chúng ta nhận được rất nhiều hồ sơ từ khắp nơi trên thế giới xin giúp đỡ. Nếu qúy vị biết những những nhu cầu cần thiết của Giáo Hội Mẹ Việt Nam, xin liên lạc với vị Giám Mục Việt Nam để ngài gửi thư và xúc tiến các việc cần thiết càng sớm càng tốt. Nếu quý vị nào trong giáo xứ cần sự giúp đỡ trong các thủ tục, xin vui lòng đến gặp các cha trong giáo xứ.

Thân ái trong Chúa Kitô,

Peter Huỳnh Lợi

Chính Xứ.


Tưởng cũng nên nói thêm, nội dung bức thư của cha chính xứ hôm nay cho độc giả thấy lòng yêu thương và gắn bó của LM tân chính xứ cũng như của toàn thể giáo dân Việt Nam đối với Giáo Hội Mẹ tại quê nhà.

Nguyễn Long Thao