Hoa Thịnh Đốn (CNS) – Khi các giám mục Hoa Kỳ xem xét một thông tư được đề nghị về việc trợ tử bởi bác sĩ trong buổi họp trung tuần tháng 6 tại Seattle, đây sẽ là lần đầu tiên toàn thể hội đồng sẽ duyệt xét một trong những vấn đề có nhiều tranh luận mâu thuẫn nhất trong xã hội Hoa Kỳ ngày nay.

Một cuộc thống kê Gallup Poll được phổ biến ngày 31 tháng 5 cho thấy người Mỹ gần như hoàn toàn chia thành hai phe trong vấn đề trợ tử bỏi một bác sĩ hơn các vấn đề khác, kể cả việc phá thai, sanh con không hỏi cưới, quan hệ đồng tính nam và nữ, hay thí nghiệm y khoa dùng xúc vật.

Khi được hỏi việc trợ tử bởi bác sĩ có được luân lý chấp nhận hay không, 45 phần trăm cho hay họ cho rằng được và 48 phần trăm nói là không được – do đó sự khác biệt nằm trong mức độ sai lệch cộng hay trừ 4 phần trăm của cuộc thăm dò này có thể chấp nhận.

Đức Hồng Y Daniel N. DiNardo ở Galveston-Houston, chủ tịch Uỷ Ban Phò Sự Sống của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ nói đây là thời điểm đúng lúc của thông tư “Sống mỗi ngày với đầy đủ phẩm giá.”

Đức Hồng Y viết về thông tư được đề nghị, trong một bản tin gửi giới truyền thông: "Nhiều năm bất động sau đạo luật năm 1994 của tiểu bang Oregon cho phép bác sĩ được trợ tử, phong trào trợ tử đã tỏ ra có những sinh hoạt bộc phát.”

Đức Hồng Y tiếp: "Nỗ lực mới này đã đưa đến việc ban hành một đạo luật theo kiểu Oregon tại tiểu bang Washington bằng một cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 11, 2008; một toà án tối cao tiểu bang Montana phán quyết rằng trợ tử không trái với chính sách công cộng của tiểu bang này; ngoài ra còn có nhiều nỗ lực đồng thời để có sự ban hành các đạo luật tương tự tại nhiều tiểu bang ở New England và miền Tây Hoa Kỳ.”

Ngài nói: "Giáo hội cần đáp ứng đúng lúc và một cách minh bạch đối với thách đố được phục hồi này,vì chắc chắn sẽ có nhiều tiểu bang khác cũng theo đuổi đường hướng này trong những năm tới.”

Mặc dầu Uỷ Ban Điều Hành của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã phổ biến một thông tư ngắn gọn về “An Lạc Tử” năm 1991, các giám mục chưa bao giờ thảo luận vấn đề này như một toàn bộ. Thông tư năm 1991 nói an lạc tử vi phạm luật lệ thiêng liêng, phẩm giá con người và căn bản của “Những niềm tin của người Hoa kỳ về nhân quyền và binh đẳng."

Thông tư về chính sách được đề nghị để chống lại hai luận điệu của những người ủng hộ việc trợ tử, đã được nghiên cứu và soan thảo từ tháng 11 – nói rằng luận điệu của họ khẳng định sự “lựa chọn của bệnh nhân” và bầy tỏ “lòng thương cảm” về sự đau đớn của họ. Phong trào trợ tử đã có lần được mang danh hiệu Hiệp Hội Hemlock, nay đổi tên là phong trào “Thương Cảm và Lựa Chọn” (Compassion and Choice.)

Tài liệu nói việc trợ tử bởi bác sĩ không cổ võ cho lòng thưong cảm vì mục tiêu không phải là loại trừ sự đau đớn mà là diệt trừ bệnh nhân. Thông tư nói lòng thương cảm thật sự phải tận hiến cho việc đáp ứng các nhu cầu của bệnh nhân và cam kết cho có sự bình đẳng về nhân phẩm của họ.

Thông tư cũng nói: Thực hành này cũng giảm thiểu sự tự do của bệnh nhân khi ép buộc họ, một khi xã hội tuyên bố là việc tự tử của một số người là tốt và có thể chấp nhận trong khi lại tìm cách để ngăn không cho những người khác tự tử là mâu thuẫn.

Thông tư lý luận rằng trợ tử sẽ không phù trợ cho việc săn sóc người hấp hối mà còn là một sự thay thế sai trái, vì cuối cùng có thể trở nên một sự bào chữa cho việc ngăn cản những săn sóc y tế tốt hơn cho những người bệnh nặng, kể cả những người không hề coi việc tự tử là một chọn lựa của họ.

Thông tư nói về sự đau khổ và sợ hãi của những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và tầm quan trọng của việc săn sóc người hấp hối để gìn giữ sự sống. Thông tư nói lên ưu tư của giáo hội đối với những người có ý đinh tự tử, thông tư phản đối việc trợ tử bởi bác sĩ, và sự hòa hợp của lập trường này với nguyên tắc bình đẳng về nhân quyền, và các nguyên tắc đạo đức của chức nghiệp y khoa.

Nếu văn kiện “Sống mỗi ngày với đầy đủ phầm giá” được thông qua, sẽ được phổ biến kèm theo nhiều tài liệu về các dữ kiện về các vấn đề như vai trò của sự trầm cảm, quan điểm của các chuyên gia về y tế, trợ tử như một đe dọa đối với việc săn sóc tốt đẹp cho người hấp hối, và các bài học thu nhận được từ các tiểu bang Oregon và Washington, cũng như từ Hòa Lan và các đề tài khác.

Trong trường hợp tài liệu này sẽ bị đem ra thảo luận và bỏ phiếu tại một trong hai tiểu bang nơi việc trợ tử bởi bác sĩ đã được dân chúng bỏ phiếu thuận, thì các buổi họp khoáng đại vào mùa xuân của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ tại các thành phố Hoa Kỳ, và địa điểm khác nhau sẽ được ấn định nhiều năm trước đó.

Một phúc trình mới đây về trợ tử bởi bác sĩ tại tiểu bang Washington trong năm 2010 – đúng một năm sau khi đaọ luật được ban hành – cho thấy 68 bác sĩ khác nhau đã viết các toa thuốc chết người cho 87 bệnh nhân. Nha Y Tế cho hay ít ra cũng có 51 bệnh nhân đã chết vì dùng thuốc trong khi 15 nguời kia chết mà không dùng thuốc độc.

Còn sáu người khác cũng chết, nhưng tiểu bang không biết là họ có dùng thuốc độc hay không; Nha Y Tế cho hay họ không biết con số 15 người còn lại còn sống hay đã chết.

Trong phúc trình nghiên cứu 10 tháng trong năm 2009, Nha Y Tế tiểu bang nói, họ đánh lạc mất 20 bệnh nhân đã xin và đã nhận toa thuốc trợ tử. Ít ra cũng có 36 người chết vì trợ tử tại tiểu bang Washington trong năm 2009.

Vì việc trợ tử bởi bác sĩ đã chính thức hợp pháp tại Oregon từ năm 1998, đã được báo cáo có 525 người chết vì trợ tử tại đây.