TÌNH ĐÔI – Side By Side

Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Dù cho mưa nắng bên đời

Đôi ta, mình vẫn một trời yêu đương.

(nđc)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền