Đại Chủng viện Vinh Thanh, nôi đào tạo linh mục cho hai giáo phận Vinh và Thanh Hóa. Trong suốt quá trình phát triển, Đại Chủng viện đã không ngừng hòa mình vào công cuộc chung của toàn Giáo hội trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. “Năm học mới 2010-2011, Ðại chủng viện Vinh-Thanh bước vào tuổi 23, độ tuổi trưởng thành. Sự trưởng thành này được đánh dấu qua cuộc họp của hai Đức Giám mục giáo phận Vinh và Thanh Hóa với quý cha trong Ban Đào tạo Chủng viện ngày 19/8/2010. Đây là một trong những biến cố quan trọng đối với công việc đào tạo linh mục của Vinh-Thanh” (Diễn văn khai giảng năm học của Cha Giám đốc J.B. Nguyễn Khắc Bá).

Dưới ánh sáng Công đồng Vatican II và sự nhận diện những thuận lợi do các phương tiện truyền thông xã hội đem lại cho việc loan báo Tin Mừng hiện nay, Đại Chủng viện Vinh Thanh đang từng bước tận dụng những ưu thế từ “nền văn hóa số” nhằm phục vụ tiến trình đào tạo và bày tỏ tình liên đới trong “vui mừng và hy vọng” với cộng đồng nhân loại. Khởi đi từ động cơ này, Đại Chủng viện Vinh Thanh đã lập Website với tên miền daichungvienvinhthanh.com.

Vào hồi 14 giờ, ngày 26 – 01 – 2011, Website Đại Chủng viện Vinh Thanh đã chính thức ra mắt độc giả. Cha Tổng đại diện giáo phận Vinh Phêrô Nguyễn Văn Viên, Cha Giám đốc Đại Chủng viện Vinh Thanh J.B. Nguyễn Khắc Bá, quý Cha trong Ban giảng huấn, Giáo sư Nguyễn Khắc Dương, Cha Trưởng Ban truyền thông Giáo phận Vinh Giêrađô Nguyễn Nam Việt cùng đông đủ anh em chủng sinh Đại Chủng viện Vinh Thanh đã tham dự giờ khai trương Website daichungvienvinhthanh.com.

Quý Cha và Thầy Nguyễn Khắc Dương đã bày tỏ niềm thao thức đối với công cuộc loan báo Tin Mừng hiện nay, đặc biệt nhấn mạnh đến những lợi ích của truyền thông xã hội trong việc đào tào ứng sinh linh mục và phục vụ lợi ích các linh hồn. Cha Giám đốc J.B. Nguyễn Khắc Bá đã nêu lên những tâm điểm mà Website Đại Chủng viện Vinh Thanh nhắm tới:

+ Giới thiệu cho mọi thành phần Dân Chúa nhận diện công cuộc đào tào tại Đại Chủng viện, nhờ thế mọi người cùng liên đới trong tiến trình đào tạo này.

+ Giúp anh em chủng sinh có điều kiện tham gia suy tư, đóng góp những ý tưởng trong công cuộc loan báo Tin Mừng.

+ Là diễn đàn mục vụ cho các cha xứ trong hai giáo phận Vinh và Thanh Hóa để trao đổi những ưu tư, thao thức với Đại Chủng viện về những khó khăn, thuận lợi trong công tác mục vụ, đồng thời làm cho môi trường hoạt động ở các giáo xứ trở nên gần gũi với hoạt động tại Đại Chủng viện, giúp anh em chủng sinh nắm bắt tình hình mục vụ tại giáo xứ thông qua các “tình huống” mục vụ thực tế. Đây là điều kiện hướng tới mối tương quan khăng khít giữa các mục tử với những ứng sinh linh mục tương lai…

Là người đã quan tâm và tạo điều kiện cho việc hình thành Website daichungvienvinhthanh.com, Cha Tổng đại diện Giáo phận Vinh, kiêm nhiệm Phó giám đốc Đại Chủng viện Vinh Thanh – Phêrô Nguyễn Văn Viên đã kêu gọi anh em chủng sinh nỗ lực đóng góp ý tưởng, bài vở cho Trang nhà. Hy vọng, trong một ngày gần, Đại Chủng viện Vinh Thanh sẽ có được “thư viện số” thật phong phú, dồi dào các tài liệu nghiên cứu.

Vạn sự khởi đầu nan, Website daichungvienvinhthanh.com còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Chúng con rất mong đón nhận những ý kiến xây dựng và bài viết của quý độc giả cho Website Đại Chủng viện Vinh Thanh ngày càng hoàn thiện và hữu ích hơn.