NGUỒN GỐC CỦA TỪ OKAY (OK) LÀ GÌ?

Có rất nhiều giả thuyết đưa ra về nguồn gốc của từ “okay”. Đây là vài giả thuyết về chúng:

- Nó bắt nguồn từ “okeh”, một từ Ấn Độ của dân Choctaw nghĩa là “yes.”

- Nó là chữ viết tắt của Obediah Kelly, một đại lý chuyên chở hàng hóa bằng đường sắt, người đã dùng những chữ cái đầu tiên để viết tắt trên những tờ giấy dán và cho dấu hiệu rằng mọi thứ đã được cho phép.

- Nó đến từ tên của cảng Aux Cayes ở Haiti, mà nó được phát âm là “okay.” Người ta nói rằng thị trấn Aux Cayes nổi tiếng trong số những thủy thủ dùng rượu rum của thị trấn này. Họ đã nhiễm thói quen với câu, “Bạn biết đấy, đây thật sự là chất liệu Aux Cayes” – có nghĩa là chất lượng hảo hạng.

Chúng ta có thể tiếp tục, nhưng bạn nắm bắt ý tưởng này:

Sự giải thích đúng đắn được khám phá bởi một giáo sư Đại học Columbia, Allen Walker Read. Ông đã chứng minh rằng từ “OK” được viết tắt từ căn tự “oll korrect,” một cách viết khôi hài của “all correct.”

Cuối thập niên 1830, nó dường như là một mốt thời trang trong số những người viết báo phát minh những chữ cái đầu tiên hài hước để dùng trong những câu chuyện của họ. Điều này ngày nay chẳng phải là một ý tưởng khôi hài đặc biệt, nhưng người ta đã nếm những mùi vị đơn giản đã qua đó rồi.

Nhiều chứ cái đầu tiên của một từ đã liên quan đến việc đánh vần sai. Bạn đa gặp OK, “oll correct”; KY, “know yuse” (no use); KG, “know go” (no go); NS, “nuff said” (enough said); vân vân …

Hầu hết những chữ cái đầu tiên khôi hài kéo dài chẳng bao lâu. OK lại khác, một phần vì nó tiện lợi trong hội thoại. Nhưng nó cũng còn một lý do khác.

Vào năm 1840, Martin Van Buren tranh cử tổng thống, người ta gọi ông là “Old Kinderhood,” theo thị trấn nơi ông sinh ra ở New York. Nhưng chữ cái đầu tiên của “Old Kinderhood,” tất nhiên là “OK.”

Những người ủng hộ Van Buren gọi câu lạc bộ chính trị của họ là “OK Club” và “OK” trở thành khẩu hiệu của họ. Họ cũng hô khẩu hiệu này tại những cuộc tuần hành. Bất cứ ở đâu họ cũng hô to để áp đảo đối thủ của họ. Đó là phương pháp phổ biến của chiến dịch tranh cử trong những ngày đó.

Những đối thủ của Van Buren, cùng lúc, bắt đầu tìm cách dùng “OK” để chống lai ông. Họ nói nó là chữ viết tắt bởi “Orfully Konfused,” hoặc “Often Kontradicts,” hoặc “Out of Kast, Out of Credit, and Out of Klothes.” Vào lúc hết chiến dịch tranh cử, mọi người đã nghe quen từ “OK” và nhiều người đa dùng nó với nghĩa “all right,” y như ngày nay. Nhưng họ đa quên mất thuật ngữ này đã bắt nguồn từ đâu và được viết tắt từ chữ gì.

Bây giờ bạn biết rồi nhé. Đừng để bất kỳ ai kể khác đi – được chứ (okay)?

(Know It All!)