Hiệp thông, thông cảm, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau là nền tảng của mổi người, mỗi gia đình giúp cho gia đình luôn đầm ấm xóm ngõ đề huề, giáo xứ đạo đức cùng nhau thăng tiến Đó là những lời mở đầu trước thánh lễ của Cha giuse Chánh Xứ.

Xem hình ảnh

Thánh lễ được cử hành vào lúc 18h00 ngày 26/12/2010 được cầu nguyện cho tất cả mọi gia đình trong Gx và các hội viên của gia đình Thánh Gia (Thánh Hóa) cùng đồng tế trong thánh lễ còn có Cha Gioan Phụ tá, Cha Giuse Nguyễn Minh Sơn OP và thày Sáu FX Nguyễn Xuân Chính ( Dòng Đức Mẹ Camello ).

Trong phần chia sẽ lời Chúa Cha Giuse Sơn đã cho mọi người biết những hình ảnh và tin tức hiện đang diễn ra quanh chúng ta qua báo chí và những phương tiện truyền thông hiện đại nó phức tạp như thế nào và cuối cùng Ngài nhắc lại lời nói đầu lễ của Cha Chánh Xứ và mong muốn mọi người luôn cầu nguyện và noi gương Gia Đình Thánh Gia Thất để thăng tiến bản thân và gia đình góp phần làm cho GX và Giáo Hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Kết thúc Thánh lễ tân ban chấp hành Gia Đình Thánh Gia, quý Cha đồng tế và các hội viên cùng chụp chung những file hình kỷ niệm.

Ngay sau Thánh lễ là tiệc mừng bổn mạng với những tiết mục thật là sôi động và tràn đầy cảm xúc, từng đôi Anh, Chị kỷ niệm với những mốc thời gian thành hôn nhiều nhất là 35,30,25,20,15,10 được giới thiệu lên sân khầu nhận những phần quà kỷ niệm của BTC do các cha trao tặng.

Buổi lễ kỷ niệm và tiệc mừng bổn mạng kết thúc vào lúc 21h15 mọingười ra về trong miền phấn khích và quyết tâm để bản thân và gia đình cùng cộng đồng ngày càng thăng tiến và đạo đức hơn.