SAIGÒN - Sau bao nhiêu thời gian chuẩn bị với sự cộng tác giữa Dòng Nữ Đức Mẹ Phù Hộ (FMA ) Tam Hà và cộng Đoàn Giáo Xứ Tam Hà.

Xem hình ảnh

Chuyển thăm viếng của Thánh Quan Don Bosco đã đến và ở tại FMA Tam Hà vừa tròn 24h và khi đến cũng như khi từ biệt, mọi sự diễn ra một cách tốt đẹp, trang nghiêm và thánh thiện.và sự trộng cậy phó thác sau gần 12h hiện diện tại giáo xứ.

Cộng đoàn Gx Tam Hà đã có một thánh lễ dành riêng cho mình cùng với Cha Thánh dưới sự Chủ Tế của Cha Giuse Chánh Xứ vào lúc 18h ngày 21/1/2011 với sự hiện diện của hơn 2000 người trong giáo xứ, cha nói: Chúng ta cần phải cảm ơn Cha Thánh không phải ngày hôm nay lúc này đây khi Ngài đang hiện diện giữa chúng ta mà chúng ta phải cảm ơn và tiếp sức cho công việc của Ngài qua sự cộng tác với con cái của Ngài đang hiện diện cùng cộng đoàn Gx chúng ta gần 50 năm qua …

Những lời đầu thánh lễ của Cha Giuse, đã dẫn cộng đoàn phụng vụ tham dự đi vào thánh lễ một cách trang nghiêm và thánh thiện với bao nhiêu tâm tư thầm kín cầu mong cho mình,người thân và cộng đoàn Gx sẽ nhận được sự cầu bầu cùng Chúa cho ý nguyện của mình lâu nay hằng mong ước. Phần phụng vụ Lời Chúa và đáp ca được những người đã từng là học sinh của nhà Dòng. Bài đọc 2 được một ông Cố của một Sơ là người con của Gx hiện đang dâng mình làm con cái của Cha Thánh.

Sau phần công bố tin mừng, Cha Giuse đã dẫn mọi người hiểu sâu hơn về Cha Thánh cũng như công việc của Ngài và Những người con của Ngài hiện nay trên toàn thế giới, tại Việt nam, cũng như tại Gx chúng ta. Cha Chánh xứ cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện thật nhiều và cống hiến thật nhiều cho công cuộc giáo dục của Hội Dòng mà còn cho cả việc Truyền giáo của Hội dòng trên thế giới, các vùng miền chưa biết tới Chúa, mà Giáo xứ chúng ta cũng đã rất vinh dự được đóng góp những Người con cho công cuộc dẫn dắt mọi người nên thánh hiện Gx ta cũng đã có 2 người con đại diện đang thực hiện công việc truyền giáo của Hội Dòng trên thế giới chúng ta phải cầu nguyện và cầu nguyện nhiều hơn nữa cho Họ vượt qua mọi khó khăn thử thách trong công việc kết thúc phần chia sẽ Ngài đã nhắc lại một lời nói của Cha Thánh: "Xin cho Con các linh hồn, còn mọi sự khác cứ lấy đi…"

Thánh lễ bước qua phần lời nguyện giáo dân và người đọc lại là một ông Cố có con dâng mình cho nhà Dòng, đại diện cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa qua lời chuyển cầu Của Cha Thánh lên tới Ba Ngôi Thiên Chúa.

Hòa chung niềm vui của Hội Dòng và để lãnh nhận trong vẹn ơn toàn xá qua sự kiện trong đại này gần như toàn bộ người tham dự lên đón nhận Mình Thánh Chúa qua nhiều điểm trao ban mọi người ai cũng chuẩn bị cho mình một tâm hồn trong sạch để xứng đáng và hòa mình cùng Hội Thánh Người

Mọi người được hướng dẫn chuẩn bị đón nhận phép lành Tòa Thánh và đón nhận phép lành qua sự trao ban từ Cha Chánh Xứ Tam hà như một món quà vô giá của Cha Thánh ban tặng cuối cùng là phần được chờ đợi nhất là được viếng Thánh quan sau gần 2h chờ đợi và thánh lễ cộng đoàn được dẫn qua hai hàng bên Thánh quan và không thể đáp ứng được lòng mong mỏi của mọi người ai cũng muốn dừng lại để có những lời cầu nguyện gần nhất và lâu nhất bên Ngài.

Cộng đoàn ra về với một niềm tin tưởng trong đợi nhờ lời chuyển cầu của Cha Thánh nhất định chúng con sẽ luôn có sự quan phòng của Thiên Chúa.