ROMA (Zenit.org) - Một cộng đoàn đầu tiên của hội dòng Mẹ Têrêsa được thành lập tại Israel. Căn nhà của Hội Thừa Sai Bác Ái Chiêm Niệm đã được khánh thành ở Nazareth.

« Ngôi Nhà Bình An » mang lại bầu khí lễ hội lớn. Trước đây cộng đoàn của Hội dòng Mẹ Têrêsa mới chỉ có mặt tại Jordanie và Palestina như ở Naplouse, Jérusalem, Bethléem và Gaza. Cho đến nay cộng đoàn đã được thiết lập tại Israel. Được biết, vào ngày 10 tháng Sáu 2010 vừa qua, Đức Cha Marcuzzo, Đại Diện Thượng Phụ Latinh đối với Israel đã cử hành thánh lễ và làm phép Nhà Tạm của ngôi nhà mới, mà các nữ tu dùng làm nơi cầu nguyện và chiêm niệm.

Có mặt trong dịp này còn có cha Sebastian Vazhakala, tu sĩ Thừa Sai Bác Ái, Bề Trên Tổng Quyền; cha Jean Boucary, Bề Trên địa phương; cha Ricardo Bustos, o.f.m, trông coi Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin và là Hiệu Trưởng trường Terra Santa; cùng với một số linh mục khác trong thành phố.

Đương nhiên có đông đảo các nữ tu hội dòng Mẹ Têrêsa, cũng như các tu sĩ và giáo dân tại Nazareth tham dự thánh lễ này. Đức Cha Marcuzzo đã ban phép lành của Đức Thượng Phụ Fouad cho cộng đoàn mới này. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện cũng như chầu Thánh Thể, trung tâm của đời sống của nhà này được gọi với danh hiệu « Nhà Tạm ». Sự hiện diện mới mẻ tại Nazareth sẽ còn có một tầm quan trọng lớn nữa đối với đời sống tâm linh và xã hội của người dân trong thành phố, và của khách hành hương khi tới nơi đây. Qua lời chào đón và chúc mừng, niềm vui và sự đón nhận nồng hậu của người tín hữu tại Nazareth đã là bằng chứng hiển nhiên.

Câu châm ngôn được chọn cho căn nhà mới này lấy từ lời của Chúa Giêsu trên thánh giá: « Ta Khát ». Mục đích của nhà là giúp đỡ những người nghèo nhất trong số những người nghèo với tinh thần của Thánh Gia, và theo linh đạo của Mẹ Têrêsa.