Los Angeles- Hoa Kỳ Vị Giám Mục phó tân cử với quyền kế vị, Tổng Giám Mục Jose H. Gomes, là vị giám mục Hoa Kỳ duy nhất và là một trong số 24 vị giám mục xuất thân từ Giám hạt tòng nhân Opus Dei.

Với 4.6 triệu tổng dân số Công Giáo, Tổng Giáo Phận Los Angeles là một trong những giáo phận lớn nhất trên toàn thế giới, và với cương vị giám mục phó với quyền kế vị, khi Tổng Giám Mục Jose H Gomes thay thế Đức Hồng Y Roger M. Mahony khi về hưu, TGP Los Angeles sẽ trở nên giáo phận lừng danh được cai quản bởi một thành viên của Opus Dei.

Là một trong số 24 Giám Mục của Opus Dei trên toàn thế giới, mặc dầu cũng giống như các vị linh mục khác, nhưng khi đã trở thành Giám Mục, ngài trực tiếp với Đức Giáo Hoàng và không còn lệ thuộc vào vị giám mục bề trên hay bề trên dòng.

Cộng thêm với 22 giám mục xuất thân từ Dòng Linh Mục Thánh Giá, một tổ chức giáo phận tu sĩ có liên hệ với Opus Dei. Trong Dòng này có 4 giám mục Hoa Kỳ là Tổng Giám Mục Hohn J. Myers tại Newark, N.J.; Giám Mục Robert W. Finn tại Thành Phố Kansas -St. Joseph, Mo.; Giám Mục Nicholas DiMarzio tại Brooklyn, N.Y.; và Giám Mục John O. Barres tại Allentown, Pa.

Thánh Josemaria Escriva de Balaguer đã thành lập Opus Dei (tiếng La Tinh được dịch ra là “Công việc của Thiên Chúa”) tại Tây Ban Nha vào năm 1938 nhằm cổ võ sống đời sống thánh thiện và biến đổi xã hội qua những công việc chuyên môn của các thành viên. Đa số thành viên Opus Dei là giáo dân. Thánh Josemaria đã thành lập Dòng Linh Mục Thánh Giá vào năm 1943 để chia sẽ những giáo huấn của ngài và cung cấp sự hỗ trợ tâm linh trong đời sống thường ngày.

Theo cuốn niên giám của Vatican 2010, Opus Dei là một giám hạt tòng nhân, tương đương với 1 giáo phận không biên giới, với 87,500 giáo dân, gần 2000 linh mục và 337 chủng sinh trên toàn thế giới.

Vào tháng 2/2010 Tổng Giám Mục Gomez đã cho ra lá thư mục vụ dài 21 trang với tựa đề “Con sẽ là chứng nhân của Ta” nói về thừa tác vụ truyền giáo của người Kitô Hữu. Phần lớn trong 78 lời chú thích lấy từ những đoạn Kinh Thánh hay từ cuốn Giáo Lý Công Giáo, nhưng 1 lời chú thích lấy từ bài giảng của Thánh Josemaria.

Tổng Giám Mục Gomez đã viết “hướng đi và sự hiểu biết của tôi đến những vấn đề này đã hàm ơn một cách mạnh mẽ đến sự cảm kích tâm linh của Thánh Josemaria Escriva. Tôi tiếp tục tìm thấy những lời giáo huấn của Thánh Josemaria về sự thánh thiện và đời sống tông đồ vừa thâm thúy và thực tiễn.

Đức Tổng Giám Mục đã trích lời của Thánh nhân: “những ai nói về Đức Kitô và rao truyền tín lý người, bạn phải cần làm những việc bất thường hay phi thường ư? Nhưng hãy sống cuộc sống bình thường, làm công việc của bạn, cố gắng hoàn tất bổn phận trong đời sống bạn, hãy làm công việc chuyên môn của bạn một cách đúng đắn, cải tiến và làm mỗi ngày một tốt hơn. Hãy trung thành, hãy hiểu biết người khác và đòi hỏi nơi chính bạn”.

Đức Hồng Y Juan Cipriani Thorne tại Lima, Peru và Đức Hồng Y Julian Herranz, nguyên chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng giải thích Văn Bản Giáo Luật là các giáo sĩ thuộc Giám hạt Opus Dei dưới thời Giám Mục Javier Echevarria Rodriguez là Bề Trên.

Trong số 24 vị giám mục xuất thân từ Opus Dei, 3 vị đã về hưu, 19 vị là người Tây Ban Nha hay Mỹ Châu La Tinh, ba vị là người Pháp, một người Áo và một người là Kenya.