Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã chấp thuận án tuyên phong hiển thánh cho Tu Huynh Andre, người Montreal, Canada

Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã chấp thuận án tuyên phong hiển thánh cho Tu Huynh Andre, người Montreal. Tu huynh Andre, với tên khai sinh là Alfred Bessette, sẽ trở thành vị thánh Công giáo tiên khởi sinh tại Quebec, Canada.

Cũng theo Thông Tấn Xã Canada, Điện Vatican ra thông báo Đức Thánh Cha Benedicto vừa mới chấp thuận án tuyên phong hiển thánh cho Tu Huynh Andre người Montreal mà bà con Công giáo Việt Nam tại Canada quen gọi là thầy Andre. Đức Giáo Hoàng đã loan báo tin vui nói trên trong buổi lễ vào thứ Sáu tuần này tại điện Vatican và ấn định Đại Lễ tuyên phong hiển thánh chính thức vào ngày 17 tháng Mười năm nay tại Roma.

Tu huynh Andre là Tu sĩ thuộc Dòng Thánh Giá (Holy Cross) và được công nhận với hàng chục ngàn phép lạ. Tháng 12 năm 2009, Đức Giáo Hoàng đã thừa nhận một phép lạ thứ hai cho Tu Huynh Andre, phép lạ này được diễn tả như là không thể giải thích được về mặt khoa học. Đây là một bước cần thiết trong tiến trình tuyên phong hiển thánh.

Tu huynh Andre được tuyên bố là Đấng Đáng Kính vào năm 1978, và được nâng lên bậc Chân phước vài năm sau đó. Tu Huynh Andre đã được gọi về với Chúa vào năm 1937 ở tuổi 91.