MÁI LÀNH CHIM ĐẬU - Buddhist TempleẢnh của Nguyễn Đức Cung

Chim bỏ đường bay đậu cổng chùa

Trầm hương ngan ngát gửi đường mây...

(nđc)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền