Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2009

I. Thời gian:
Từ ngày 1 đến 8 tháng 8 năm 2009

II. Địa điểm:
Đại Chủng viện Hà Nội (40 phố Nhà chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội)

III. Chương trình cụ thể:
15h00 ngày 1 tháng 8: Tập trung và nhận phòng nghỉ.

IV. Thành phần được dự linh thao:
Là sinh viên Công giáo( không nhận học sinh cấp III )

V. Kinh phí:
Mỗi người tham dự đóng góp thêm là: 60.000đ.

VI. Nội dung trong 8 ngày:
7 ngày linh thao và 1 ngày đi picnic.

VII. Lịch đăng ký:
Đăng ký ngày 1 tháng 6 đến 15 tháng 7 năm 2009
Đăng ký với anh Đạt - Trưởng hội sinh viên TGP Hà Nội.
Điện thoại: 0976265717