MANILA, Philippines – Vào ngày 10 tháng 12, các Giêsu hữu phụ trách đại học Ateneo ở Manila hôm thứ tư đã khai trương một Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục pháp luật được đặt theo tên của cha Joaquin Bernas SJ, Giáo sư danh dự của Khoa luật Ateneo (ALS) ở thành phố Makati. Cha Bernas là thành viên của Ủy ban hiến pháp năm 1986 và chính ủy ban này đã phác thảo ra bản Hiến pháp hiện nay của Philippine.

Trung tâm sẽ là một đơn vị đặc biệt của Khoa Luật Ateneo và sẽ nơi cung ứng các chương trình giáo dục pháp luật như tổ chức các chuỗi giáo dục pháp luật, đảm trách việc nghiên cứu pháp luật và xuất bản các ấn phẩm luật hay những vấn đề pháp lý quan trọng liên quan.

Cha Bernas đã phục vụ trên cương vị là trưởng khoa của Khoa Luật Ateneo, chủ tịch của trường đại học Ateneo Manila từ năm 1984 đến 1993, thành viên của ủy ban soạn thảo hiến pháp do tổng thống Corazon Aquino thành lập năm 1986, bề trên giám tỉnh của Dòng Tên tại Philippines và giám đốc sở giao dịch chứng khoán Philippine.

Sau khi từ nhiệm trưởng khoa luật năm 2004, cha Bernas được mời làm Trưởng khoa danh dự của Khoa Luật. Ngài cũng tiếp tục giảng dạy luật hiến pháp và công pháp quốc tế cho các sinh viên năm I và II. Ngài nhận được nhiều sự tín nhiệm với tư cách là một chuyên gia luật độc lập, công tư phân minh và là một diễn giả thường xuyên trong các hội thảo và hội nghị về pháp luật.

Ngài cũng là tác giả của nhiều sách và bài viết về luật được xuất bản và được các luật sư cũng như sinh viên ở Philippines sử dụng rộng rãi. Những tác phẩm đã được xuất bản của ngài thường được sử dụng để viện dẫn trong những phán quyết của Tòa án tối cao Philippin cũng như của các thẩm phán trong các tòa án cấp dưới.

(Nguồn: Theo sjweb.info)