BẢN LÊN TIẾNG CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
VỀ VIỆC CỘNG SẢN VIỆT NAM XÉT XỬ 8 GIÁO DÂN THÁI HÀ


Việc nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vào ngày 8 tháng 12, 2008 tới nay sẽ đem ra xét xử 8 giáo dân Thái Ha, gồm có các Bà Nguyễn Thị Nhi, Ngô Thị Dung, Nguyễn Thị Việt, Lê Thị Hợi; các Ông Lê Quang Kiện, Phạm Chí Năng, Nguyễn Đắc Hùng, và Anh Thái Thanh Hải, về các tội “gây rối trật tự công cộng” và “phá hoại tài sản” trong phiên xử của “Tòa Án Nhân Dân” Quận Đống Đa, Hà Nội.

HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ nhận định:

1. 8 giáo dân nói trên chỉ là những người tín hữu nhiệt thành, tích cực tham gia các buổi cầu nguyện và tranh đấu ôn hòa để yêu cầu nhà cầm quyền trả lại đất đai của Giáo Hội, điển hình 15 mẫu đất của giáo xứ Thái Hà do nhà dòng Chúa Cứu Thế tạo mãi tù năm 1928.
2. Những tội danh gán ghép cho 8 giáo dân này hoàn toàn phi lý khi những giáo dân này chỉ đòi hỏi Công Lý và Sự Thật.
3. Thay vì trao trả lại đất đã chiếm hữu cho giáo xứ, nhà cầm quyền đã vội vã biến khu đất thành “công viên xanh” và còn bắt giữ các tín đồ, đồng thời dùng côn đồ tới uy hiếp Dòng Chúa Cứu Thế cũng như giáo xứ Thái Hà.
4. Việc bắt giữ và đem ra xét xử những giáo dân nhiệt thành tranh đấu cho Công Lý và Sự Thật là một bằng chứng hùng hồn về chính sách đàn áp tôn giáo cố hữu của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ tuyên bố:

1. Yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ngưng ngay vụ xử 8 giáo dân Thái Hà và trả tự do cho những giáo dân vô tội này.
2. Kêu gọi toàn thể tín đồ các tôn giáo và đồng bào Việt Nam trên khắp thế giới cầu nguyện cho 8 giáo dân Thái Hà sắp bị đem ra xét xử và mạnh mẽ lên tiếng phản đối về hành vi bất công này của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.
3. Thỉnh cầu Quốc Hội Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách CPC (Country of Particular Concern, các Quốc Gia Cần Quan Tâm ) vì những hành vi đàn áp thô bạo các tôn giáo, điển hình trong vụ Thái Hà.

Làm tại Little Saigon, ngày 4 tháng 12, 2008

Đồng ký tên
Thành Viên Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ
Giáo Hội Cao Đài: Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng
Giáo Hội Công Giáo: LM Nguyễn Uy Sỹ, LM Nguyễn Tiến Bình, LS Phạm Văn Phổ
Giáo Hội Phật Giáo: Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, Huynh Trưởng Lê Quang Dật
Gíao Hội Phật Giáo Hòa Hảo: GS Nguyễn Thành Long, GS Nguyễn Thanh Giàu
Giáo Hội Tin Lành: Mục Sư Trần Thanh Vân