Đức Thánh Cha cám ơn các tu sĩ chiêm niệmVATICAN CITY, ngày 16, tháng 11 2008
(Zenit.org).- ĐTC Benedict XVI mời gọi các tín hữu yểm trợ cho các dòng nam và nữ tu tận hiến hoàn toàn cho việc cầu nguyện.

ĐTC kêu gọi sau khi cầu nguyện Kinh Truyền Tin hôm nay tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài ghi nhận ngày 21 tháng 11, là Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thánh, cũng là ngày "pro orantibus," nghĩa là, "dành cho những ai cầu nguyện," đặc biệt là các dòng tu kín.

ĐTC nói, "Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì các anh chị em chúng ta đã ôm ấp sứ mệnh này, đã hoàn toàn tận hiến cho việc cầu nguyện và sinh sống bằng những gì Ơn Trên quan phòng ban cho họ. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho họ và cho các ơn gọi mới và hãy cam kết yểm trợ cho các dòng tu về các nhu cầu vật chất.”

ĐTC sau đó nói với các nam nữ tu sĩ các dòng chiêm niệm rằng “sự hiện diện của họ trong Giáo Hội và thế giới không thể thiếu vắng được."

Ngài kết luận, "Chúng tôi luôn ở với các anh chị em, và chúng tôi âu yếm chúc lành cho anh chị em!"