CANBERRA, Úc châu - Vào trưa ngày hôm nay 13.10.2008, Khoảng 1,500 đồng hương Úc Châu cùng các đại diện Cộng Đồng tiểu bang và liên bang, dại diện các Tôn giáo, các hội đoàn và đoàn thể đã tề tựu về thủ độ Canberra của Úc châu để phản đối Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Úc xin cầu viện kinh tế.

Đại diện Khối người Việt tại Úc, các Vị đại diện các Tôn giáo đã lên tiếng tố cáo nhà cầm quyền CSVN đã và đang tiếp tục đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Chứng cớ gần đây là sự kiện nhà cầm quyền CSVN đã tịch thu Tòa Khâm Sứ cữ của TGP Hà Nội và lấy đất của giáo xứ Thái Hà để làm công viên.

Cộng Đồng Việt Nam Tự Do Úc Châu cũng kêu gọi chính phủ Úc xét duyệt lại việc viện trợ cho Việt Nam vì nhà cầm quyền Hà Nội đã vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng. Hơn thế cũng tố cáo rằng tệ nạn tham nhũng của giới chức cao cấp nhà nước CSVN rất phổ biến và vỉ thế số tiền viện trợ của Úc cho Việt Nam sẽ không sử dụng đúng như giao ước.

Cuộc biểu tình bắt đầu lúc 10:30 đến 12:30 trước tiền đình tòa Quốc Hội Úc và sau đó tại khách sạn Hyatt vào lúc 1 giờ đến 2 giờ.

Bên cạnh là video tường thuật cuộc biểu tình. Lời thoại của SBS radio.