VINH - Để hiệp thông với toàn thể Giáo Hội, cũng như bao nhiêu người trên thế giới yêu chuộc hoà bình và công lý, đêm 07/10/2008, giáo xứ Lạc Sơn, giáo phận Vinh cùng quý cha khoá III, Đại chủng viện Vinh Thanh hướng về giáo phận Hà Nội – Toà Khâm Sứ và Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội – Giáo xứ Thái Hà, đã thắp nến cầu nguyện cho hoà bình và công lý.

Ban tổ chức buổi thắp nến cầu nguyện đêm nay là các linh mục Phêrô Nguyễn Văn Vinh, quản hạt Văn Hạnh; linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Hoan, quản xứ Ngô Xá; linh mục GB. Trần Thanh Lan, quản xứ Lộc Mỹ; linh mục Giuse Nguyễn Đình Linh, quản xứ Phi Lộc; linh mục GB. Nguyễn Ngọc Nga, quản xứ Dũ Thành; linh mục Phaolô Nguyễn Văn Vĩnh, quản xứ Quy Hậu.

Từ 6 giờ 30 chiều, mọi người trong giáo xứ và một số đông bà con lân cận tập trung khá đông đủ. Đúng 7 giờ, buổi lễ thắp nến cầu nguyện bắt đầu. Người dẫn chương trình là linh mục quản xứ GB. Nguyễn Minh Tường lên chào mừng quý cha, quý khách và cộng đoàn dân Chúa về tham dự. Sau phần giới thiệu, linh mục quản xứ đã đọc lại thư hiệp thông, các thông báo, bài phát biểu của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, quan điểm Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam.

Tiếp đến thắp nến cầu cho Đức Tổng và giáo phận Hà Nội theo chương trình như sau:

- Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh. Hát: Kinh Hoà Bình.

- Toàn thể cộng đoàn hướng về Đức Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ quê hương Việt Nam của chúng con, Mẹ là Nữ Vương Hoà Bình. Chúng con đang quay quần bên Mẹ để cầu nguyện cho quê hương Việt Nam của chúng con, cho Giáo Hội của chúng con, đặc biệt chúng con cầu nguyện cho giáo phận Hà Nội, Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa giáo phận Hà Nội và giáo xứ Thái Hà. Chúng con dâng lên Mẹ quê hương và dân tộc Việt Nam, dâng lên Mẹ Giáo Hội Việt Nam của chúng con và nhất là Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt kính yêu của chúng con và giáo xứ Thái Hà trong lúc gian khó này. Chúng con cầu khẩn Mẹ, Mẹ là Nữ Vương Hoà Bình xin Mẹ ban xuống niềm yêu thương, nền hoà bình và công lý cho quê hương chúng con, cho dân tộc chúng con, cho Giáo Hội chúng con và đặc biệt xin Mẹ thương yêu hơn cả là giáo phận Hà Nội, giáo xứ Thái Hà, Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đang trong cơn lầm than, bị áp bức và đau thương; chúng con tin Mẹ sẽ làm điều tốt nhất cho quê hương và dân tộc của chúng con, cho Giáo Hội chúng con, đặc biệg cho giáo phận Hà Nội, cho giáo xứ Thái Hà. Chúng con tin tưởng cậy trông Mẹ. Mẽ sẽ thắng, vì Mẹ là Mẹ quê hương của chúng con và la Mẹ của chúng con. Lạy Mẹ là Nữ Vương Hoà Bình, xin Mẹ nghe lời chúng con”.

- Hát: Cầu cho Giáo Hội: “Mẹ ơi, Giáo Hội con đây”…

- Sau chương trình thắp nến cầu nguyện, các linh mục dâng lễ đồng tế cầu nguyện cho công lý và hoà bình được thực thi trên đất nước Việt Nam.