THÁI HÀ - Hôm nay khánh thành Vườn Hoa 1-6 tại linh địa Đức Bà ở Thái Hà. Lại một lần nữa giữa thanh thiên bạch nhật, Đài Truyền Hình Nhà Nước bị bắt quả tang làm trò "ma giáo", đi mời ngay một "bộ đội với đầy đủ huy chương" giả làm "giáo dân". Nhục nhã đến nỗi một "ông bộ đội" phải tước bỏ huy chương để làm một "giáo dân" thỏa mãn nhu cầu bịa đặt và dàn cảnh cho mục tiêu bất chính của Nhà nước. Cứ tiếp tục làm hề như thế này thì hỏi làm sao mà dân nước tiến triển được. Người dân bị đánh lừa bằng chính những thủ đoạn lừa dối của Nhà nước. Nhục nhã như thế mà những người cầm quyền vẫn cứ mặt chai như đá... thật không còn biết đến chữ "liêm sỉ" là gì nữa!