Manila (Agenzia Fides) – Mới đây, Liên Hội đồng Giám Mục Á Châu (FABC) đã phát hành một văn bản về truyền thông nhằm mục đích đào sâu và cập nhật hoá mối quan hệ giữa Giáo Hội và các phương tiện truyền thông trong các lĩnh vực khác nhau của lục địa Á Châu.

Văn bản được công bố giải thích về sự cần thiết của việc nghiên cứu không ngừng trong phạm vi này, để phản ánh và hiện đại hóa hơn nữa, thấy được sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông và là “những bục giảng mới” để từ đó Giáo Hội được kêu gọi rao giảng Tin Mừng. Văn bản có tựa đề: “Giáo Hội và Truyền thông Xã hội ở Á Châu” lưu ý rằng tiến trình này đang diễn ra ở Á Châu, nhất là ở các quốc gia Đông Á và Nam Á, vốn đang ở bên rìa trong việc sản xuất và sử dụng các hình thức mới nhất của công nghệ thông tin.

Văn bản do Ủy ban Truyền Thông Xã Hội của FABC đưa ra các bài báo gần đây của các thần học gia và các chuyên gia trong phần thứ nhất, còn phần thứ hai là tập hợp các dự thảo văn bản trong các cuộc họp của giám mục về truyền thông từ 1996 đến 2007. Tuy nhiên, văn bản hy vọng cung cấp hướng dẫn tham chiếu hữu dụng cho việc huấn luận những người chuẩn bị làm việc trong lĩnh vực này, trình bày sơ lược những hướng dẫn chung được áp dụng và thực hiện ở các quốc gia Á Châu.

Bản văn gồm các phân tích tập hợp từ Thượng Hội đồng Giám Mục Á Châu tổ chức ở Rôma vào năm 1998 và cũng đưa ra các bài báo về những chủ đề chuyên biệt từ thần học, truyền thông, tu đức và chăm sóc mục vụ. Trên bình diện mang tính cách địa phương hơn, bản văn bao gồm các báo các từ hai sáng kiến đặc biệt mang tính học thuật của Trung Tâm Nghiên Cứu Á Châu về Tôn Giáo và Truyền Thông Xã Hội thuộc Đại Học Thánh Gioan (Băng Cốc) và Chương trình Mục Vụ/ Truyền Thông Xã Hội của Phân khoa Giáo Dục Học Đường và Thần Học thuộc Đại Học Giáo Hoàng Santo Tomas (Manila).

Trong vài năm trở lại đây, Liên Hội đồng Giám Mục Á Châu đã dành ưu tiên để củng cố sự hiện diện của mình trên các phương tiện truyền thông xã hội và tạo mọi thuận lợi để loan báo Tin Mừng trên “những bục giảng mới”, vốn sử dụng tất cả các phương tiện hiện đại của truyền thông mà các công nghệ mới đã đưa ra cho xã hội. Các Giám Mục Á Châu đã có nỗ lực rất lớn để khẳng định rằng truyền thông vốn tôn trọng phẩm giá và các quyền con người, thăng tiến công bằng và liên đới, đấu tranh chống phân biệt đối xử và truyền cảm hứng các giá trị Kitô giáo đích thực. Giáo Hội Á Chấu được kêu gọi cổ vũ các thành viên Giáo Hội thực hiện vai trò chủ động trong việc sử dụng các công cụ hiện đại trong việc loan báo Tin Mừng và Nước Trời, cũng như giáo dục những người khác quyết định sử dụng phương tiện truyền thông.

Giáo Hội tin chắc rằng phương tiện truyền thông và các công nghệ mới, nhất là Internet, sẽ góp phần tạo nên hoà bình và hoà giải trong xã hội và giữa người dân Á Châu.