Nhân dịp đầu năm mới, Ðức Giám Mục Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh cai quản giáo phận Ðà Nẵng, đã phổ biến văn thư mục vụ trong đó có đoạn ngài kêu gọi mọi người hãy chầu mình thánh và lần hạt để cầu nguyện cho nhân dân Iraq.

Lời kêu gọi trên đây của Ðức Cha Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh là để đáp lại lời thỉnh cầu của đức Giám Mục Warduni, giám mục Baghdad, xin mọi người trên thế giới hãy cầu nguyện và hành động để chiến tranh không xảy ra tại Iraq.

Ðược biết vào tháng 11 vừa qua, Ðức Cha Warduni đã lên tiếng kêu gọi thế giới cầu nguyện cho Iraq. Ngài nói” Tôi xin toàn thế giới, tất cả những người thiện tâm hãy hợp ý với Ðức Giáo Hoàng để cầu nguyện cho chúng tôi tránh khỏi chiến tranh. Xin đừng quên chúng tôi”.

Ðức Cha Warduni cũng thêm là nếu trường hợp chiến tranh xảy ra, nhân dân Iraq sẽ rất đau khổ vì đất nước của ngài có nhiều người nghèo, các trẻ em suy dinh dưỡng, các người bệnh tật, già yếu.

Dân số Iraq hiện nay là 22 triệu người, trong đó có chừng 3% là Kitô hữu, nhưng đa số đã di dân, và ngày nay số giáo dân Công Giáo thuộc các nghi lễ khác nhau chỉ còn lại 179,000 người.