Giáo xứ đa sắc tộc Đức Mẹ Lên Trời (Our Lady of the Assumption) ở thành phố Claremont, tổng giáo phận Los Angeles, đã long trọng mừng quan thầy Đức Mẹ Lên Trời với cuộc Rước tôn vinh Mẹ Maria rất đặc sắc va biểu trưng nét văn hóa của giáo xứ. Ba kiệu Đức Mẹ: Đức Mẹ Lên Trời do cộng đoàn người Hoa Kỳ, kiệu Đức Mẹ Guadaluppe do cộng đoàn người Mexicô, và Kiệu Mẹ La Vang do cộng đoàn Việt nam thực hiện, đều đi rước chung trong một tinh thần hiệp nhất và hòa đồng yêu thương.

Những bài hát trong khi rước kiệu và trong thánh lễ cũng được thể hiện nét đặc trưng đa văn hóa này. Có những bài hát được hát chung bằng cả 3 ngôn ngữ: Anh, Sapnish và Việt nam. Cả ngàn người đã tới tham dự cuộc rước long trọng và sốt sắng mừng kin1h Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời.