Hội đồng Giám mục Việt Nam
Văn phòng Thư ký HĐGMVN

72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, TP.HCM
ĐT: (08) 8201829
Email: antnnson@hcm.vnn.vn; vptk.hdgm@gmail.com


Văn thư số 08/VT/08/HĐGM: Lời cám ơn của LM Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

TP.HCM, ngày 31-3-2008

Kính thưa: Quý cha,
Quý tu sĩ nam nữ
và anh chị em tín hữu

Trong Hội nghị Thường niên I/2008 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu, từ 25-3 đến 27-3-2008, HĐGMVN đã chỉ định các thư ký mới cho Văn phòng Thư ký HĐGMVN, và linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm thay thế con trong nhiệm vụ này. Con đã hoàn thành thủ tục bàn giao với Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt và báo cáo công việc trong nhiệm kỳ 1998-2008, có văn bản đính kèm, và tổng kết thu chi với Đức Hồng y G.B Phạm Minh Mẫn.

Trong hơn 9 năm qua, Văn phòng Thư ký giáo tỉnh TP.HCM đã có nhiều hoạt động tốt đẹp theo sự đánh giá của HĐGMVN, như Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGMVN, đã phát biểu trong lời cám ơn Văn phòng ngày 25-3-2008. Được như thế là nhờ ơn Chúa cũng như nhờ sự chỉ dẫn tận tình và giúp đỡ quảng đại của Đức Hồng y, các giám mục cũng như của quý cha, quý tu sĩ nam nữ và rất nhiều anh chị em. Văn phòng Thư ký, và riêng cá nhân con, xin hết lòng cám ơn tất cả quý vị. Xin quý vị tiếp tục nâng đỡ để hoạt động của văn phòng càng ngày càng phát triển.

Trong quá trình làm việc, con biết mình không thể không có những lầm lỗi và thiếu sót làm buồn lòng những người liên hệ, xin quý vị rộng lòng tha thứ cho con.
Kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em dồi dào ân thánh và tràn đầy niềm vui của Chúa Phục Sinh.

Kính thư,
LM Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

Hội đồng Giám mục Việt Nam
Văn phòng Thư ký HĐGMVN

72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, TP.HCM
ĐT: (08) 8201829
Email: antnnson@hcm.vnn.vn; vptk.hdgm@gmail.com


Văn thư số 07/VT/08/HĐGM
Tp. HCM, ngày 31-3-2008

THÔNG BÁO

Trích yếu: V/v Chuyển giao nhiệm vụ và email mới.

Trong kỳ họp Thường niên I/2008 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu, từ 25-3 đến 27-3-2008, Hội đồng đã chỉ định các linh mục sau đây làm việc trong Văn phòng Thư ký HĐGMVN:

1. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giáo tỉnh TP.HCM, làm thư ký trưởng thay Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn.
2. Lm. Gioan Baotixita Ngô Đình Tiến, giáo tỉnh Huế, thay Lm. Phêrô Phan Xuân Thanh.
3. Lm. Giuse Dương Hữu Tình, giáo tỉnh Hà Nội, thay Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân.

Từ nay, mọi hoạt động liên lạc thuộc Văn phòng Thư ký Thường trực, xin liên lạc với cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm và các cha thư ký liên hệ.
Email mới của Văn phòng Thư ký là: vptk.hdgm@gmail.com

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn hiện đang là Tổng Thư ký của Uỷ ban Bác ái Xã hội – Caritas Việt Nam, và đồng thời là Tổng Thư ký của Uỷ ban Truyền thông Xã hội.

Vì thế,
• TCác vấn đề bác ái xã hội liên quan đến người nghèo khổ (mồ côi, di dân), bệnh tật (phong cùi, HIV/AIDS, nghiện ma tuý, nghiện rượu…), các nạn nhân thiên tai, tệ nạn xã hội, trợ cấp học sinh tàn tật… Xin liên hệ với UB BAXH theo địa chỉ và email sau:
72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, TP.HCM
Email: ubbaxh_vn@hcm.vnn.vn

• TCác vấn đề liên quan đến thông tin như: sách báo, băng hình, phim ảnh, ấn loát, internet và trang web của HĐGM, xin liên hệ với UB TTXH theo địa chỉ và email sau:
72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, TP.HCM
Email: vpubttxh@gmail.com / ubttxh@hdgmvietnam.org

Xin chân thành cám ơn.

Văn phòng Thư ký HĐGMVN