Sydney - Theo thỏa thuận vừa đạt được giữa Bộ Di Trú Úc và ban tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, tất cả những thanh niên tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Sydney sẽ được miễn khỏi phải đóng tiền cấp visa và được cứu xét nhanh chóng nếu có giấy chứng nhận của vị Giám Mục địa phương nơi cư trú.

Úc là một trong những nước khó khăn về việc cấp thị thực nhập cảnh. Điều này đã là một trong những mối quan tâm của ban tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2008. Tuy nhiên, với những thoả thuận gần đây, Úc đã tỏ ra rất rộng rãi đối với những tham dự viên Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

Muốn được cấp visa miễn phí và nhanh chóng, chỉ cần Đức Giám Mục bản quyền chứng nhận mình là người Công Giáo và có ý chân thành tham gia Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.