HÌNH ẢNH: KHÁNH THÀNH NHÀ XỨ TRUNG TÂM HOAN THIỆN – KEYSBOROUGH

Chúa nhật 7/10/2007 lúc 10.45 sáng ĐGM làm phép nh2 xứ và ban bí tích cho hơn 20 em trong cộng đoàn,.

LM Huỳn San trước nhà xứ
LM Huỳn San, ĐGGGM Hilton va cha Thụ
Đoàn kiệu
Đoàn kiệu
Đoàn kiệu
Đồng tế Thánh lễ
Đồng tế Thánh lễ
Đồng tế Thánh lễ
Các em lãnh nhận Bí tích Thêm xức hát múa
Mừng sinh nhật 75 tuổi của ĐGM
Mừng sinh nhật 75 tuổi của ĐGM