CĐCGVN TGP SydneyPhân Ưuđến Lm. Canut Nguyễn Thái Hoạch
Cựu Tuyên Úy Cộng Đồng


Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney vừa nhận được tin Cụ Ông Phêrô Nguyễn Văn Qui là Bào Huynh của Lm. Canut Nguyễn Thái Hoạch, Cựu Tuyên Úy CĐCGVN TGP Sydney, đã được Chúa gọi về ngày 17/09/2007 tại Adelaide Nam Úc hưởng thọ 82 tuổi.

Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Phêrô về hưởng nhan Thánh Chúa.

Thành kính Phân Ưu

Ban Tuyên úy, Hội Đồng Mục Vụ và toàn thể Cộng Đồng Công Giáo TGP Sydney