ANAHEIM CONVENTION CENTER – Đại Hội Giáo lý do TGP Los Angeles tổ chức hằng năm tại Anaheim Convention Center trong khu DisneyLand, năm nay đã thu hút 40 ngàn người tham dự, đến từ khắp nơi trên nước Hoa Kỳ và cả ngoài Hoa Kỳ. Đề tài năm nay là “Stand in the Light - Đứng trong Ánh Sáng”.

Đại Hội năm nay khai diễn vào ngày thứ Năm 1.3.2007 với ngày dành riêng cho Giới Trẻ trong Tổng giáo phận Los Angeles. Các học sinh các đoàn thể trẻ thuộc gần 300 giáo xứ của Tổng giáo phận đã lũ lượt kéo nhau về tham dự Đại Hội. Không những chỉ giới trẻ trong tổng giáo phận mà các bạn trẻ khác muốn ghi danh tham dự cũng được đón tiếp nồng hậu.

Với đề tài “Đứng trong Ánh Sáng” đại hội mới gọi mọi thành phần tắm mình trong ánh sáng chan hòa vinh quang của Chúa và lan tỏa Ánh sáng đó tới cho mọi người, trong mọi nơi mọi lúc.

Bước sang ngày thứ Sáu 2.3.2007 với các đề tài phong phú được trình bày cho các giáo lý viên, các nhà giáo dục và các thừa tác viên thuộc nhiều ngành, nhiều phận vụ khác nhau. Đại Hội này có tất cả 280 đề tài và hội thoại khác nhau, do vậy cũng đã mời một số các diễn giả thời danh từ khắp nới trên thế giới đến thuyết trình.

Những cuộc hội thảo và trình bầy xoay quanh các chủ điểm liên quan tới: Học Thánh Kinh, Giáo lý, Linh đạo, Công bằng Xã hội, Nhạc, Phát triển cá nhân... Ngoài ra còn có 14 nghi lễ Thánh Lễ bằng các ngôn ngữ và truyền thống văn hóa khác nhau, nói lên sự đa dạng và phong phú của tập thể Dân Chúa tại miền Nam California.

Những diễn giả thời danh quốc tế gồm có nhà tranh đấu chống nghèo đói là Jim Wallis trình bầy về những thách đố và hy vọng trong cuộc chiến đấu chống nghèo và bất công.

  • LM Michael Paul Gallagher giáo sư đại học Gregorian ở Roma nói về “Nền văn hóa ảnh hưởng thê 1nào tới đức tin”
  • TGM Diamuid Martin của Dublin nói về “vị trí của tôn giáo trong xã hội kĩ thuật tân tiến ngày nay”.
  • Nữ tu Carol Quinlivan và LM Jim Clarke sẽ nói về mô thức mục vụ xứ đạo mới: vai trò của các Giám đốc Đời Sống Đạo trong giáo xứ” (mô hình giáo dân điều hành xứ đạo khi không có linh mục).
  • Và rất nhiều đề tài quan trọng và khởi sắc khác.