Các Nữ Tu long trọng lập lại lời khấn
Toà Giám mục Nha Trang, 2/2/2007. Nhân ngày Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ các chị Nữ tu Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, hiện phục vụ trong các cộng đoàn nhỏ trong Thành Phố Nha Trang, đã qui tụ về Toà Giám Mục hiệp dâng thánh lễ để cùng nhau long trọng lặp lại lời khấn Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục. Tham dự thánh lễ và cùng hiệp thông với các chị có các em dự tu chủng viện. Hôm nay cũng là ngày Thánh hoá Tu Sĩ, mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho các Tu sĩ và ơn gọi Dòng tu ngày càng phát triển để phục vụ đắc lực trong cánh đồng truyền giáo của Giáo phận.