LINH MỤC, CON NGƯỜI CỦA THÁNH THỂ

Trung tuần tháng 10 vừa qua, quý Cha hạt Cái Bè, Giáo phận Mỹ Tho đã tĩnh tâm tháng 10 tại Nhà Thờ Cai Lậy. Các Cha trong hạt về tham dự đông đủ chia sẻ đời sống mục mụ trong tháng vừa qua. Sau khi Cha hạt trưởng Phêrô Nguyễn Văn Thành khai mạc và nêu nội dung buổi tĩnh tâm, Cha Anphôngsô Khuất Đăng Tôn chia sẻ đề tài tháng 10: Linh mục, con người của Thánh Thể. Nội dung đề tài gồm 3 phần:

Bí Tích Thánh Thể trung tâm của thừa tác vụ linh mục.

Bí Tích Thánh Thể trong đời sống linh mục.

Linh mục là “tấm bánh bẻ ra”.

Quý Cha đã chia sẻ về đời sống linh mục qua công việc mục vụ, đặc biệt là yêu mến và viếng Thánh Thể, đó là nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Những kinh nghiệm, suy tư, hoạt động dưới mọi khía cạnh quý cha đã chia sẻ tâm tình, qua đó giúp mỗi người ý thức sâu hơn về đề tài tháng 10 vừa nêu trên.

Linh Mục hạt Cái Bè tĩnh tâm
Trong buổi họp, Cha đặc trách Chủng sinh Giáo phận Antôn Vũ Sĩ Hoằng thông báo về chương trình đào tạo Chủng sinh của Giáo phận. Trong chương trình huấn luyện, Cha cho biết Chủng sinh mỗi ngày viếng Thánh Thể một giờ, hầu giúp Chủng sinh luôn yêu mến Thánh Thể và cũng là nguồn mạch tâm linh cần thiết cho Chủng sinh.

Trong dịp nầy quý Cha trong hạt mừng bổn mạng Cha Luca Nguyễn Hữu Khanh. Quý Cha sẽ cùng đến dâng thánh lễ cầu nguyện cho Cha vào ngày 18-10 tại nhà thờ Xoài Mút. Tiếp đến Cha Phaolô Trần Kỳ Minh thông báo chương trình chuẩn bị lễ các thánh Tử Đạo Việt Nam sẽ dự kiến tổ chức vào ngày 24-11-2006 tại Nhà thờ Ba Giồng.

Nhân dịp nầy quý Cha trong hạt bàn về sinh hoạt các giới trong hạt. Quý Cha muốn đào tạo nhân sự để sinh hoạt các giới trong giáo xứ đi vào nề nếp. Sau khi góp ý, quý Cha đã bình chọn một số Cha trong hạt đặc trách các giới, hầu các chương trình sinh hoạt các giới trong hạt có chương trình hoạt động nhịp nhàng đồng bộ với nhau. Cha JB. Nguyễn Tấn Sang và Cha Phêrô Nguyễn Văn Vĩnh đặc trách giới trẻ trong hạt và dự kiến sẽ họp mặt tĩnh tâm giới trẻ trong hạt vào Chúa Nhật thứ II mùa Vọng tại Nhà thờ An Thái Trung. Cha Phaolô Nguyễn Văn Tuấn và Cha Tôma Nguyễn Văn Phong đặc trách về Thiếu nhi. Cha Bênêdictô Nguyễn Công Tuyển đặc trách giới Gia trưởng và Cha JB. Đặng Văn Hứa phụ trách giời Hiền mẫu.

Sau phần chia sẻ quý Cha cùng Chầu Thánh Thể. Cha chủ sự cầu nguyện cho Giáo phận, đặc biệt cho các linh mục trong giáo phận luôn trung thành trong sứ vụ nhất là luôn yêu mến Thánh Thể qua việc viếng Thánh Thể mỗi ngày.

Buổi tĩnh tâm kết thúc với buổi cơm trong tình huynh đệ. Chia tay ra về và hẹn gặp lại vào tháng 12 tại Nhà thờ Ba Giồng.