SAN JOSE, 06/05/06 – Vào lúc 6 giờ chiều hôm qua, thứ Sáu đầu tháng, ngày kính Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu, tại nhà thờ giáo xứ Thánh Maria Goretti bắc California, đã diễn ra buổi lễ trình diện Ban Trị Sự Lâm Thời Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm của tất cả các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam vùng San Jose. Thánh lễ được sự tham dự của đông đảo giáo dân và khoảng trên 400 đoàn viên các đoàn Liên Minh Thánh Tâm.

Hội viên Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Giáo Phận San Jose
Ban Chấp Hành Lâm Thời nhiệm kỳ 2005-2006 gồm qúy ông:

1. Liên Đoàn Trưởng : Ông Thomas Aquino Phạm Phú Thứ

2. Liên Đoàn Phó Ngoại Vụ: Ông Joseph Ngô Minh Sơn

3. Liên Đoàn Phó Nội Vụ: Ông Phêrô Nguyễn Hữu Thức

4. Thư Ký: Ông Joseph Phạm Thanh Sơn

5. Thủ Quỹ: Ông Joseph Nguyễn Đức Vinh

6. Ủy Viên Phụng Vụ/Thánh Ca: Ông Antôn Trần Văn Thạnh

7. Uỷ Viên Kế Hoạch: Ông Joseph Đỗ An Hòa

8. Ủy Viên Truyền Thông: Ông Joseph Trần Trung

9. Ủy Viên Tuyên Nguyên Huấn: Ông Luca Phạm Minh Long.

10. Ủy Viên Khánh Tiết: Ông Dominic Bùi Quang Cầm.

11. Ủy Viên Xã Hội: Ông Gioan Nguyễn Văn Qúy.

Để hướng dẫn phần tâm linh cho Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Đức Giám Mục Giáo Phận San Jose đã bổ nhiệm Đức Ông Đỗ Văn Đĩnh làm cha Linh Hướng cho nhiệm kỳ lâm thời 2005-2006.

Trước đây, tại Giáo Xứ Việt Nam hay tại mỗi cộng đoàn Công Giáo Việt Nam đều có riêng một đoàn Liên Minh Thánh Tâm với tổ chức riêng và sinh hoạt riêng.

Nhưng kể từ cuối năm 2005, để cho các đoàn Liên Minh Thánh Tâm hoạt động có hiểu quả hơn, Đức Giám Mục Patrick McGrath đã chấp thuận việc kết hợp tất cả các đoàn Liên Minh Thánh Tâm tại vùng San Jose thành một Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, dưới sự dìu dắt của một Linh Mục Tuyên Úy. Sự kết hợp này mang nhiều ý nghĩa mà quan trọng nhất là lần đầu tiên tại San Jose, đã có dấu hiệu về sự hiệp nhất cộng đoàn mà tiêu biểu là sự thành lập Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm. Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Công Giáo Việt Nam tại San Jose bao gồm các đoàn của:

1. Giáo Xứ Việt Nam St. Patrick.

2. Cộng Đoàn Thánh Maria Goretti

3. Cộng Đoàn Most Holy Trinity

4. Cộng Đoàn Thánh Elizabeth

5. Cộng Đoàn Thánh Martin.

Người ta cũng đang kỳ vọng trong tương lai, các hội đoàn Công Giáo Tiến Hành khác như Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Ca Đoàn, Ban Xã Hội, Ban Truyền Thông của mỗi Cộng Đoàn v.v… sẽ hiệp nhất thành một tổ chức để các sinh hoạt được tiến hành mạnh mẽ, công việc thực thi ra giảng lời Chúa của các hội đoàn được hiệu nghiệm hơn.

Trong thánh lễ trình diện Ban Trị Sự Lâm Thời, Đức Ông Đỗ Văn Đĩnh đã long trọng làm phép cờ Liên Đoàn Liên Minh Thánh tâm San Jose. Và cùng đồng tế với trong thánh lễ này có các LinhMục: Nguyễn Duy Tường, Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Mạnh Tân, Vũ Ngọc Đáng, Nguyễn Đình Đệ và hai cha khách từ Việt Nam.

Sau phần thánh lễ, các đoàn viên Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm cùng với gia đình đã tham dự bữa tiệc mừng ngày hiệp nhất và trình diện ban Trị Sự Lâm Thời.